Sådan virker systemet

NIR-sensoren og den tilhørende software er udviklet af den italienske specialist og leverandør af veje- og styresystemer til en række producenter af fodringsudstyr, Dinamica Generale.

Lige bag fræserhovedet på Niels Ulrik Andersens selvkørende Siloking sidder en NIR-flowmåler. Den måler tørstofindholdet på det forbipasserende grovfoder og stopper læssebånd og fræser, når 70 procent af rationen af det enkelte fodermiddel har passeret på vej op i blandekarret.

Herefter beregner et computerprogram ud fra de aflæste tørstofværdier, hvor meget der skal korrigeres vægtmæssigt for at ramme den planlagte ration og energimængde i foderplanen. Korrektionen præsenteres som den restmængde, der skal læsses, hvilket føreren godkender på displayet i fuldfoderblanderens kabine. Derefter læsses den korrigerende mængde, og programmet skifter til næste fodermiddel og begynder forfra på styreprocessen.

Selve NIR-sensoren kan placeres i skovlen eller udtageren på et læsseredskab, bag fræserhovedet på selvkørende fuldfoderblandere eller på læsserbæltet i automatiske fodringssystemer. Dinamica Generale NIR-sensor adskiller sig i princippet ikke fra dem, der i dag monteres på f.eks. finsnittere til tørstofmåling og udbytteregistrering.

På læsseredskaber placeres et display i kabinen med trådløs kommunikation med fuldfodervognens computer. Softwaren giver også mulighed for at lave lageropgørelser, foderkontroller og en række beregninger på variationerne i fodringen.

Kalibrering sker ved at lade NIR-sensoren aflæse direkte på en håndfuld foder, som efterfølgende laboratorieundersøges.

Systemet forhandles herhjemme af Hi-Spec ved Erik Dahl, som har en håndfuld enheder i drift.

Temadag

Onsdag 8. juni holder Agri Nord temadag fra klokken 13 til 16 på Vrejlev Kloster ved Vrå om præcisionsfodring og det her beskrevne system fra Dinamica Generale. Læs mere på Agri Nords hjemmeside.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.