Sand er ikke en uendelig ressource
Behovet for genbrug af sand kan vokse i takt med større fokus på bæredygtighed i landbruget.

Genbrug af sand ved at separere det fra gyllen vil blive en del af fremtiden, når kvægbruget skal levere mere på bæredygtighed.

Det var et af budskaberne på en temadag om sandseparering, som blev afholdt af Gråkjær forleden.

Selv om sand endnu kan købes frit fra grusgrave, er det ikke en uendelig ressource, og ser man isoleret set på mælkens klimaaftryk, vil det også tælle positivt, hvis sandet kan recirkuleres og genbruges igen og igen.

»Som landmand kommer man heller ikke udenom, at brug af sand medfører en del transport til og fra ejendommen, og det kan der komme fokus på fremadrettet, når man vil lave miljøansøgninger. Her vil transporter veje tungt«, sagde Hanne Bang, senior miljøkonsulent hos Gråkjær.

Mulighed for biogas

Sandseparation er også nødvendigt, hvor gyllen ønskes afsat til biogas. Og de første erfaringer fra danske landmænd er, at det er muligt at oprense gyllen til et niveau, som er bedre end eller kan sammenstilles med standard kvæggylle.

For Erik Dolby, mælkeproducent ved Nimtofte, var leverancen af gylle til biogas en af de primære årsager til, at han investerede i udstyr til sandseparering i 2015. I dag leverer han halvdelen af sin gylle til biogas og håber snart at kunne nå 100 pct. leverance.

At genbrug af sand virker positivt på bedriftens klimaaftryk fik Erik Dolby bevis for, da han sidste år fik udarbejdet en RISE-rapport om bæredygtighed.

»På sigt tror jeg, at bedrifternes miljøbelastning bliver et afregningsparameter for mælken. Og det er jeg klar til«, sagde han.

Betydelig investering

De økonomiske gevinster ved at fjerne sandet tæller foruden muligheden for at afsætte gylle til biogas også besparelser på indkøb af sand. Hertil kommer mindre slid på udstyret til gyllekørsel, hvis man selv bringer gylle ud.

På temadagen blev der præsenteret to anlæg, henholdsvis Stjernholm og Mavasol, og fælles for dem er, at startprisen for anlægget ligger på ca. 1,3 mio. kr. Hertil kommer udgifter til anlæg af bygninger til at placere anlæg i samt til opbevaring af det rensede sand.

For Mogens Hjort Jensen, mælkeproducent ved Grenaa, er det indtil videre en nul-forretning. Men det afhænger meget af prisen på sandet, man slipper for at købe, slog han fast.

Faktaboks

Teknikken:

  • Ved sandseparering benyttes forskellige teknikker til at skille sandet fra gyllen.
  • Det er nødvendigt at tilføre vand til processen. Det kan dog være opsamlingsvand fra malkestalde og siloanlæg.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.