Seges: Opdateret prissætning er på vej

Seges er ved at regne på forudsætningerne bag prismodulet i DMS. Det er dog allerede nu muligt at regulere på tillæg og fradrag.

Allerede nu kan slagtekalveproducenter, som afregner spædkalve i DMS, selv regulere på de tillæg og fradrag, som gives efter kalvens vækstindeks.

Det fortæller Rasmus Bak Stephansen, konsulent hos Seges Husdyrinnovation.

Forudsætningen bag den nuværende model er, at én indeksenhed har en værdi på ti kroner. Da 100 er gennemsnit, vil en kalv med vækstindeks 90 skulle have et fradrag på 100 kroner.

»Vi er netop nu i færd med at analysere, om der fortsat er en lineær sammenhæng mellem kalvens slagtepotentiale og vækstindeks. Vi regner på basis af de seneste tre års slagtede holsteintyrekalve og har dermed et godt grundlag for at vurdere, om nogle kalve skal have større fradrag eller tillæg end den nuværende model forudsætter«, siger Rasmus Bak Stephansen.

En opdateret prismodel vil blive lagt frem i 2021.

Problematiske tyre

De seneste års datamateriale viser, at det særligt er tyrekalve efter nordamerikanske holsteintyre, som har svært ved at opnå en fornuftig tilvækst og slagteform.

»De falder igennem, og det er kritisk, når kalve til Dansk Kalv konceptet skal klassificere minimum 3,0 for at opnå den bedste pris. Kalveproducenternes indtjening er presset, så jeg forstår godt, at de kigger på, hvilke typer kalve de kan tjene penge på«, siger Rasmus Bak Stephansen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.