Send lavtydende køer på græs og spar 1.600 kroner

Kan man praktisere afgræsning, er der penge at hente ved at sende de lavtydende køer på græs.

Kassekreditten kan skånes for op til 1.600 kroner pr. ko ved at sende de lavest-ydende køer på afgræsning dag og nat i 100 dage.

Det viser en beregning, som kvægrådgiver Jytte Kurtzmann Olesen, Jysk Kvæg, har foretaget.

Forudsætningerne for beregningen er, at køernes proteinbehov kan dækkes af det friske græs, og at det kun er nødvendigt at suppleringsfodre med fire kg tørstof pr. ko pr. dag i form af korn eller majsensilage.

Det sparede proteinfoder udgør i den konkrete beregning 5,4 kg tørstof pr. ko pr. dag til en pris på 2,94 kr. pr. kg. På 100 dage kan der samlet set spares 1.590 kroner pr. ko.

En logistisk øvelse

Jysk Kvæg har flere landmænd, som overvejer at føre øvelsen ud i praksis her efter første slæt græs.

»Besparelsen er ret konkret, men staldforholdene skal være i orden, hvis det skal lykkes med succes,« pointerer Susanne Seested, kvægrådgiver ved Jysk Kvæg.

Hun peger blandt andet på, at det skal være muligt at opdele køerne i et højt- og et lavtydende hold, at de lavtydende køer kan komme let til malkning og gå sikkert ud på græsmarken på gode drivveje.

Foruden at spare proteinfoder opnår man også en besparelse på ensileringsomkostningerne til andet slæt. Ifølge Susanne Seested vil 100 lavtydende køer på græs med et dagligt optag på 12-14 FE beslaglægge cirka 23 hektar.

Susanne Seested er spændt på, om køerne kan holde ydelsen med græsfodringen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.