Unge jerseykvier har brug for mere plads
Ny FarmTest peger på, at unge jerseykvier er tungere end antaget i byggeanbefalinger.

Der er god grund til at bruge ekstra tid på at observere, om jerseykvier i alderen ni til 13 måneder har tilstrækkeligt med plads i de nuværende staldsystemer.

Det konkluderer en ny FarmTest fra Seges, Kvæg, som offentliggøres i dag.

I forbindelse med udarbejdelse af FarmTesten er 650 jerseykvier målt og vejet, og særligt de yngste kvier havde en højere vægt end forventet.

Forskel på 50 kg

Ti måneder gamle jerseykvier vejer ifølge FarmTesten tæt på 240 kg i gennemsnit. Det er 20 kg tungere end de beregnede vægte i Danske Anbefalinger fra 2010, og op mod 50 kg tungere end tilsvarende kvier vejet ved en lignende undersøgelse tilbage i 2003.

Variationen kan ifølge FarmTesten også udtrykkes ved aldersforskellen for kvier med en vægt på 220 kg. I FarmTesten 2015 er kvierne således ni måneder gamle, når de opnår en vægt på 220 kg. I Danske Anbefalinger fra 2010 er de ti måneder gamle, og ved undersøgelsen fra 2003 opnås de 220 kg først ved en alder på 13 måneder.

Vægtforskellen klinger af

Forskellen i vægt mellem FarmTesten og Danske Anbefalinger 2010 klinger dog af i takt med, at kvierne bliver ældre.

Således er de vejede kvier med en alder på 22 måneder i FarmTesten 50 kg lettere end de beregnede værdier i Danske Anbefalinger fra 2010.

Kvierne i FarmTesten nåede en vægt på 440 kg ved 24 måneder, som er væsentligt lavere end de forventede 480 til 500 kg, som forventes at være kælvningsvægten hos jerseykvier, som kælver når de er 24 måneder gamle.

De yngste skal have mere plads

De opsamlede data fra FarmTesten vil fremover blive anvendt i forbindelse med indretning af stalde til jersey-opdræt.

Den nye viden om særligt de yngste kviers vægt medfører, at forfatterne til FarmTesten anbefaler, at otte til 14 måneder gamle kvier med en vægt på 200 til 300 kg bør ligge i sengebåse med en bredde på 80 centimeter.

For seks til otte måneder gamle kvier med en vægt på 150 til 200 kg bør sengebåsene være 75 centimeter brede.

Faktaboks

FarmTesten

  • 650 jerseykvier fra seks besætninger blev målt og vejet i sommeren 2015.
  • Resultaterne giver især anledning til revurdering af bredden på sengebåsene til de yngste kvier.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.