Våde majs giver alkoholproblemer
Vær varsom med at trykke våd majs sammen, lyder opfordring fra rådgiver, som netop nu oplever store udfordringer med alkoholgæring i majs.

Det skal bare bankes godt sammen fra første til sidste læs.

Flere landmænd har efterhånden lært, at ensilage skal trykkes godt sammen i siloen for at højne kvaliteten af det færdige foder. Men det gælder ikke for al ensilage, slår chefrådgiver for produktion i Vestjysk, Ida Ringgaard, fast.

Netop nu oplever hun landet over problemer med alkoholgæring i majs, som blev trykket for godt sammen i 2019. Det drejer sig om majsen, som ikke nåede at modne færdigt og derfor blev høstet med et meget lavt tørstofindhold, dvs. ca. 27 pct.

»Når man kører sådan noget vådt majs sammen og trykker godt til, ødelægger man majsens cellevægsstruktur. Så kan cellevæggene ikke opsuge næring, og saften samler sig i bunden. Det skaber for gode betingelser for alkoholgæring«, konstaterer Ida Ringgaard.

Luft ud og sorter

Man er ikke i tvivl, om der sker alkoholgæring i majsen. Det stinker langt væk.

I nogle tilfælde kan alkoholproblemet løses ved, at majsen tages ud af stakken og lufter på silogulvet i en time eller to.

»Det kan godt fungere i mindre besætninger, hvor forbruget ikke er så højt. Men har man 800 køer og en stor stak vil det tage for lang tid«, mener Ida Ringgaard.

Man kan vælge at sortere groft i stakken og give den alkoholprægede ensilage til kvierne. De kan godt tåle det, hvis majsensilage kun udgør en mindre del af deres ration. Den bedste ensilage skal gives til goldkøerne, og de malkende køer kan få mellemvaren.

»Vi ser dog også eksempler, hvor stakke må opgives, fordi problemet er for stort. Her kan majsen forsøges afsat til biogas«, opfordrer Ida Ringgaard.

Generelt bør man ifølge Ida Ringgaard holde øje med ensilagens kvalitet hver eneste dag. I forbindelse med fodring bør man gøre det til fast praksis at tage noget ensilage ud med hænderne og vurdere det.

»Det er på den måde, at man fanger det i opløbet«, siger Ida Ringgaard.

Lever på overarbejde

Fodring med alkoholgæret majs giver køerne udfordringer med ketose. Særligt goldkøer og nykælvere rammes. Ifølge Ida Ringgaard kan man også opleve køerne som ’ugidelige’. Ligesom ved mennesker sætter tilstedeværelsen af alkohol leveren på overarbejde.

Faktaboks

Majsens tørstof

  • Ved sammenkøring af majs skal man vurdere majsens tørstofindhold. Er majsen til den våde side, skal den ikke trykkes hårdt sammen.
  • I majs med 32-35 pct. ts ødelægger man ikke noget med tung komprimering.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.