Vaccine halverede celletallet på et halvt år
Staph. aureus bekæmpes med vaccine.

Vi var så tæt på at lukke. Pengene fossede ud af kassen, og der syntes ingen løsning på det, vi stod i. Jeg var tæt på at give helt op med køer.«

Martin Matzen, Gram, har ikke glemt de negative tanker, der opstod i kølvandet på brevet fra Arla i september 2015: Mejeriet ville indstille afhentningen af mælk inden for 30 dage, hvis ikke celletallet faldt markant.

Forud lå et tre måneders gennemsnit på 444.000 og en enkelt leverance med et celletal på 850.000. Ni ud af ti køer i besætningen var smittet med Staph. aureus, og op mod 500 liter mælk blev kasseret dagligt.

Via en landmandskollega, som Matzens ene søn var ansat hos, hørte han om muligheden for at vaccinere mod mastitis. I samarbejde med sin nye dyrlæge satte han gang i et blitz-vaccinationsprogram, som har haft markant effekt.

Stærkere immunforsvar

De sidste tre måneders gennemsnit på celletallet er 174.000. Ved seneste afhentning var det nede på 126.000, og der kasseres ikke længere mælk på grund af forhøjet celletal.

»Vaccinationen har sammen med en konsekvent strategi for goldbehandling gjort køernes immunforsvar er langt stærkere. De har nu lettere ved at bekæmpe infektioner,« fortæller besætningens dyrlæge, Susanne Sommerlund, LVK.

Start-vaccinen fra medicinalvirksomheden Hipra virker i praksis ved at fjerne det slimlag, som omgiver Staph. aureus-bakterierne, som derved bliver lettere at bekæmpe med antibiotika eller goldningspræparater.

Køerne vaccineres fast hver tredje måned, og omkostningerne til vaccine løber årligt op i 14.000 kroner svarende til godt 200 kroner pr. årsko.

»Til gengæld får Martin nu fuldt kvalitetstillæg for mælken, som beløber sig til 34.000 kroner om året plus en ikke ubetydelig ydelsesstigning fra 7.000 til 9.200 kg EKM leveret pr. årsko,« påpeger Susanne Sommerlund.

Opdeler besætningen

Foruden at vaccinere besætningen har Martin Matzen inddelt køerne i to grupper - inficerede og raske. De raske malkes først, og opdelingen fortsætter, når køerne skal på græs.

»Vi vil køre med to indhegninger, så vi ikke blander køerne. Det giver mere arbejde men bør også hjælpe til, at vi ikke får nyinficeret køer med Staph. aureus, så vi på den lange bane kan skubbe Staph. aureus ud af besætningen,« forklarer Martin Matzen.

Faktaboks

Indsatsen

  • De 65 årskøer vaccineres fast hver tredje måned.
  • Køerne er delt i to grupper: raske og smittede
  • Goldbehandler med Orbinin
  • Bruger jodbaseret pattedyp

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.