Wrappet frøgræs til goldkøer

Frøgræs, som wrappes lige efter mejetærskning, er godt foder til goldkøer på bedriften ved Farsø.

Det er driftsleder Christoffer Østergaard Sunesens erfaring.

Goldkøerne fra jerseybesætningen med 475 årskøer fodres med en goldkoration bestående af det wrappede frøgræshalm, majs- og græsensilage samt goldkomineraler.

Gårdens ejer, Anders Jacobsen, er stor fortaler for wapning af græs og frøgræs, og han er ophavsmand til idéen om at wrappe frøgræsset, lige efter det er faldet ud af mejetærskeren.

Her er frøgræshalmen i følge Christoffer Østergaard Sunesen ikke helt tør og kan stadigvæk ensilere.

Mere skånsom goldning

Da Christoffer Østergaard Sunesen blev ansat som driftsleder for knap to år siden, ændrede han som noget af det første proceduren for afgoldning.

Hvor køerne tidligere blev goldet ret hårdt uden nedtrapning, praktiseres i dag en mere skånsom afgoldning.

Køerne tages fra fredag og går for sig selv uden malkning til mandag morgen, hvor de malkes for sidste gang, og patterne forsegles med Orbesealer.

»Den nye praksis har elimineret tilfælde af mælkefeber ved afgoldning. Det har vi ikke set siden«, siger Christoffer Østergaard Sunesen.

For at undgå mælkefeber i tidlig laktation overvejer han lige nu at ændre goldkomineralerne, så tildelingen af calcium sættes markant op.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.