Kvægdirektør: »Vi skal fastholde vores klima-forspring«

Danske malkekøer er de meste klimaeffektive i EU, og den førerposition skal fastholdes med en række tiltag.

Klimaet ligger nummer ét, når danskerne bliver spurgt, om hvad de er mest optaget af. For få år siden fyldte det nærmest ingenting.

Heldigvis viser EU-opgørelser, at danske mælkekøer er de mest klimaeffektive i EU, mens dansk oksekød ligger nummer to.

Det faktum tog sektordirektør Ida Storm fat i i sin del af beretningen på Kvægkongressen. For den førerposition skal fastholdes i de kommende år gennem en række tiltag.

»Der er voksende forventninger fra både befolkning og politikere til, at landbruget går ind i kampen for en klimaneutral produktion. Markedet drejer også i samme retning. Vi ser de store detailkæder i udlandet slå ind på en klimaneutral kurs«, sagde hun.

Derfor arbejder L&F Kvæg og Seges sammen med forskere om en række tiltag, som ikke bare skal reducere klimabelastningen fra den danske mælke- og oksekødsproduktion, men også kan dokumentere effekten og fastholde Danmark som forbillede for andre lande.

I skal tænke anderledes

Det gælder bl.a. forlænget laktation, et øget avlsfokus på mere klimaeffektive køer samt dokumentation af de enkelte fodermidlers klimabelastning. Desuden gælder det om at få allerede eksisterende værktøjer mere i spil.

»Vi har allerede redskaber, der gør det muligt for jer at regne på klimaeffektiviteten. Men det kræver, at I tænker lidt anderledes og måske forlanger af jeres rådgivere, at de regner på det«, lød det fra talerstolen i Herning.

Samtidig venter der også en kæmpe kommunikationsopgave i de kommende år.

»Der er stor forvirring om fakta og kendsgerninger, når det gælder klima, mælk og oksekød. Der er brug for ro, stabilitet og enighed om, hvordan vi måler og opgør det her«, sagde hun.

Faktaboks

4 vigtigste punkter 
fra beretningen:

  1. Offentlige investeringer: Vi ikke kan løse udfordringerne alene. Der bliver behov for væsentlige offentlige investeringer i forskning og udvikling af landbruget, hvis vi for alvor vil rykke på klimadagsordenen.
  2. Sikkert grundlag af viden: Der er brug for ro, stabilitet og enighed om, hvordan vi måler og opgør klimaindsatsen. Det er ikke kun vigtigt af hensyn til klimadebatten, men også fordi den enkelte kvægbruger skal kunne investere på et sikkert grundlag. 
  3. Danmark skal være flagskib: Som et rigt samfund og en stærk fødevarenation er det blandt vores vigtigste bidrag til verden at være flagskib for en bæredygtig fødevareproduktion. Vi kan inspirere resten af verden, og det er der samtidig et kæmpe forretningspotentiale i. Derfor kigger vi på, hvor langt vi kan komme ad den vej.
  4. Risiko for tvang: I den situation, vi står i, kunne invitationer hurtigt blive erstattet af tvungne klimareduktioner, hvis ikke vi spiller aktivt ud. Landbruget har reduceret udledningerne siden 1990 (samtidig med øget produktion), men vi må også erkende, at reduktionen siden 2005 er gået i stå, og at vi har kun formået at reducere med 1,3 procent.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle