Kvælstofprognose på samme niveau som sidste år

Landbruget må som sidste år tildele lidt mere kvælstof end normalt til arealer med lerjord og finsand.

Plantedirektoratet har offentliggjort den nye kvælstofprognose for 2008. Den fastslår, at kvælstofindholdet i jorden som sidste år er lavere end normalt, selvom det har regnet mindre end normalt i perioden september 2007 til februar 2008.

Forklaringen kan ifølge Landscentret være, at det til gengæld regnede ekstraordinært meget i juni og juli 2007, faktisk mere end dobbelt så meget som normalt. Derfor var jordens indhold af vand stort allerede ved høst.

7.000 ton højere

Situationen er derfor den, at jordens kvælstofbehov på landsplan ligger knap 7.000 ton højere end normalt. Det svarer til lidt under fire kg N pr. hektar. Og derfor er der i den nye bekendtgørelse med kvælstofprognosen lagt op til, at kvælstofkvoten kan hæves en smule på visse jordtyper.

Afhængigt af geografisk placering hæves kvoten med nul-fem kg kvælstof pr. hektar på finsandet jord og med fem-ti kg kvælstof på lerjord. Landmænd med grovsandet jord skal ikke ændre kvælstofkvoten.

I 2006 var situationen den omvendte: Da skulle landbruget reducere forbruget af kvælstof med 25.000 ton.

Kvælstofprognosen for 2008 er beregnet på grundlag af målinger på lidt over 150 marker i Kvadratnettet i februar og er suppleret med modelberegninger. Den er udarbejdet i et samarbejde mellem Danmarks Jordbrugsforskning, Århus Universitet (DJF) og Dansk LandbrugsRådgivning, Landscentret.

Den nye bekendtgørelse med kvælstofprognosen for 2008 træder i kraft 14. marts.

hac

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle