Kvaliteten af grovfoderet høstet i år er fuldt på højde med tidligere år

Et lavere indhold af NDF (fiberandel) og en lettere tilgængelighed betyder, at høet har en lidt lavere tyggetid og fylder mindre i vommen hos får i år.

Af Kirstine Flintholm Jørgensen, LMO Økologi

Vær opmærksom på høets lavere strukturværdi i situationer, hvor det suppleres med tilskudsfoder med højt stivelsesindhold, da risikoen for sur vom vil være større. Høets energiindhold er over 10 pct. højere i år.

Det anbefales at lave en foderanalyse af grovfoderet, så rationen kan sammensættes så optimalt som muligt. Foretag løbende huldvurdering på nogle af eller alle fårene gennem drægtigheden for at afdække, om der er behov for justering af fodertildelingen.

Vær særlig opmærksomhed i slutningen af drægtigheden.

Det er i de sidste 6 uger af drægtigheden, at der skal være ekstra opmærksomhed på at opfylde fårenes stigende behov for energi, protein, vitaminer og mineraler. Det er nemlig i den periode, at størstedelen af fostrenes vækst finder sted. Samtidig begynder de at fylde mere i livmoderen, hvilket betyder, at foderoptagelsen bliver begrænset rent fysisk. I denne periode er det derfor vigtigt, at grovfoderet har en høj fordøjelighed og højt energiindhold.

Fodervurdering uden analyser

Vi kan reelt stå med to typer vidt forskelligt foder: En græsensilage af den ringeste kvalitet, der knap kan dække fårets behov til vedligehold. For når fordøjeligheden er lav, er energiindholdet lavt, og med et sådant foder kan fåret ikke nå at optage nok, da det passerer for langsomt igennem fordøjelseskanalen. I den anden ende findes græsensilage af høj kvalitet, der er skårlagt før eller ved tidlig skridning. Den type ensilage kan langt hen ad vejen dække fårets foderbehov i slutningen af drægtigheden.

Tilpas foderrationen

To timer efter udfodringen skal 65-80 pct. af dyrene tygge drøv. Står du med en gruppe får, hvor færre end 65 pct. tygger drøv på det tidspunkt, bør foderrationen korrigeres så hurtigt som muligt. Tag en del af tilskudsfoderet fra dem - f.eks. halvdelen – og suppler med noget mindre stivelsesrigt foder. Det kunne f.eks. være græspiller/lucernepiller af høj kvalitet. De indeholder mindre stivelse, men bidrager stadig med energi. Vent 4-5 dage og kontroller drøvtygningen igen. Er den kommet op over 80 pct., kan du langsomt øge tildelingen af tilskudsfoder igen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle