Kvaliteten af grovfoderet varierer meget i år

Af Kirsten Lauridsen, LandboSyd, Syddansk Økologi

Året 2018 vil blive husket som et år, hvor især græsproduktionen blev udfordret voldsomt. Majsen har overrasket positivt, især der hvor den blev vandet. Den eller de ekstra beholdninger/stakke, som det anbefales, at økolger har, er allerede blevet brugt, og fodersituationen i den kommende vinter og sommer er udfordret. Hvordan får vi rettet op på den situaton, når vi ynder at have en høj selvforsyning med foder? Her tænkes ikke kun på grovfoder, men også andelen af korn, hestebønner, lupiner og andet, som giver den høje selvforsyning af foder til besætningen, så vi undgår store indkøb til varierende priser.

Analyse og prioritering

Analyser af grovfoderet afslører en meget varierende kvalitet. Både første og andet slæt har en god kvalitet, mens de sidste slæt svinger utrolig meget. De første analyser på majsensilagen fra 2018 ser rigtig fine ud. Snakken om, hvordan de beholdninger, vi har liggende på nuværende tidspunkt, fordeles i besætningen, er ekstrem vigtig for at opnå den højst mulige mælkeproduktion af de beholdninger, vi nu har. Prioriteringen af grovfoderet af den bedste kvalitet kan ske i følgende rækkefølge: 1. Malkende køer, sammen med de mindste kalve, 2. Goldkøer og kælvekvier i sidste halvdel af goldperioden/drægtigheden, 3. Kvierne i de forskellige aldersgrupper.

For goldkøer og kælvekvier er det vigtigt, at deres forberedelse til den nye laktation bliver så optimal som mulig. Her tænkes især på et godt immunforsvar/energiforsyning/vitamin og mineralforsyning samt proteinforsyning, så vi undgår produktionssygdomme omkring kælvning og i starten af laktationen. Antallet af kvier i besætningen bør også have et eftersyn. Der kan spares en del foder, hvis antallet af kvier tilpasses til en lidt lavere udskiftningsprocent.

Egen foderproduktion og markplan i 2019

Mængden i stakkene er nogle steder lav, så markplanen skal måske ses ekstra efter, så der bliver produceret ekstra grovfoder i sommeren 2019 og opbygget et tilpas lager igen. Vi kan meget stærkt opfordre til at samarbejde med f.eks. en af de nye økologer, hvis der ikke er eget areal nok til grovfoderproduktion og til produktion af korn. Det er vigtigt at sørge for, at lagerbeholdningerne bliver tilpasset, så vi ikke står i en mangelsituation igen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle