Kvoteophør har udløst kamp om kreaturerne

Danish Crown mangler cirka 1.000 dyr om ugen og indfører nu tillæg for at fylde slagtekæderne.

I efteråret 2014 sendte kvægbrugerne kreaturer i massevis på slagterierne for at tilpasse sig kvoten. Men nu, hvor mælkvoterne er fortid, hersker den modsatte tendens, nemlig en kraftig opbremsning i tilførslerne til slagterierne, hvilket har udløst en kamp om kreaturerne.

Den situation har fået Danish Crown til at indføre et særligt markedstillæg på 20-80 øre pr. kg som skal forhindre, at de største leverandører lader sig friste af andre slagterier, som på det seneste har skærpet konkurrencen om slagtedyrene.

»Siden februar har markedet været præget af usikkerhed, og vi har manglet cirka 1.000 kreaturer om ugen. De andre slagterier mangler også dyr at skære i, men med de investeringer, vi har foretaget, er det vigtigt for os at øge kapacitetsudnyttelsen,« siger formanden for DC Beef, Peder Philipp.

Stor eksport af dyr i 2014

»Men der er flere ting i det end kvoteophøret. Det spiller også ind, at der i 2014 blev eksporteret cirka 45.000 kalve, og at der samtidig blev sendt et rekordstort antal køer og kreaturer ud af landet som led i kvotetilpasning. Nu fyldes staldene op, og mange udvider også produktionen.«

Ifølge Markedsnyt for Oksekød er slagtningerne i 1. kvartal 2015 reduceret med cirka 6 pct. i forhold til samme kvartal i 2014. Nedgangen skyldes udelukkende et fald i slagtninger af køer på 16 pct., da der er slagtet flere dyr i de øvrige kategorier.

Mest for hundyr

Det pristillæg, som DC Beef har indført fra 1. april, kommer oven på en stigning i noteringen på køer på cirka 1,50 kr. pr. kg over de seneste uger.

Tillægget er indrettet som en trappemodel, der træder i kraft efter de første 15.000 leverede kilo med 20 øre pr. kg. Tillægget stiger til 80 øre pr. kg ved leverance over 400.000 kg - dog med et loft på 40 øre pr. kg i gennemsnit på den samlede årsleverance for den enkelte leverandør.

Tillægget tæller fuldt ud for hundyr, men kun to tredjedele for handyr.

»Volumen er nøgleordet for at holde omkostningerne pr. kilo på et lavt niveau og derved sikre, at vi kan slagte så billigt og effektivt som muligt til glæde for alle vore andelshavere. Initiativet er derfor nødvendigt for at sikre, at vi fortsat kan tiltrække og fastholde de større producenter,« siger Finn Klostermann, der er CEO i DC Beef.

Faktaboks

DC Beef

  • Slagter to ud af tre kreaturer i Danmark.
  • Slagtede i 2013/14 309.000 dyr på slagterierne i Holsted og Aalborg mod 294.000 året før.
  • Fik i sidste regnskabsår tilgang af 302 nye andelshavere

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle