Kys det nu, det satans landbrug

Af Jørgen Popp Petersen, formand LHN

Vi skal som erhverv imødekomme og indfri stadig flere og større krav. Det arbejder vi hårdt på - hver dag. Det skal dog give mening, og det gør det langt fra altid, og da slet ikke, når myndighederne ikke selv lever op til gældende krav og regler.

Landbrugsstyrelsen er udfordret af netop dette. Forsinkede tilskudsudbetalinger, langtrukken sagsbehandling og ikke mindst tilbagevendende it-udfordringer i den årlige ansøgningsrunde for EU-hektarstøtten. Det medfører også urimelige arbejdsvilkår for vores medarbejdere i landbrugsrådgivningen med stress og jobflugt til følge. Deadlines for landmænd og rådgivere skal overholdes, og hammeren falder når dette ikke sker, men it-systemerne er gang på gang ude af drift, og sagsbehandlingen halter bagefter. Hvem sørger for, at hammeren også falder overfor myndighederne, at de også drages til ansvar? Og hvornår sker dette?

Landbrugs-dilemmaer

Landbrugsdrift er fuld af dilemmaer og prioriteringer. Vil man en meget miljøskånsom dyrkningsform med reduceret jordbehandling kræver det fx brug af glyfosat/roundup. Vil man den økologiske driftsform, stiger klimapåvirkningen pga. lavere udbytter. Lige meget hvilke krav, der skal efterleves, og hvilken kritik der skal imødekommes, har det en konsekvens, som så igen kan kritiseres, og nye krav stilles. Det betyder, at hvert enkelt tiltag er et kompromis, og det skal vi alle være indstillet på.

Målt på internationalt niveau tåler dansk landbrug i høj grad sammenligning, hvilket heller ingen modsiger, men få politiske beslutningstagere tager det med i ligningen. Det er yderst vigtigt, at danske politikere ikke af indenrigspolitiske årsager sætter kravene til dansk landbrug for højt. Udviklingen skal afstemmes i EU og globalt. Ellers flyttes produktion og arbejdspladser ud af landet pga. af dårlig økonomi og konkurrenceevne. Det hjælper bestemt ikke dyrevelfærd, klima eller miljø.

I netop miljøspørgsmålet er det afgørende punkt: Hvad var udgangspunktet, og hvilken teoretisk tilstand skal opnås og hvornår. Her benytter Folketinget Aarhus Universitet. Problemet er, at universitetet ikke altid er helt enigt med sig selv og til tider har skiftet holdning. Vi må forlange sammenlignelige data på EU-niveau samt helt nøjagtige konsekvensberegninger af nye krav og tiltag.

Min konklusion: Dansk landbrug tåler på næsten samtlige parametre enhver sammenligning. Er det godt nok? Nej vi skal hele tiden blive bedre og det ligger for øvrigt i bondemandens DNA.

Så kys det NU, det satans landbrug.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle