Læg strategi for afgrødehandel

Med en prisudvikling, som både er uforudsigelig og ramt af store variationer, er det utrolig vigtigt, at man har lagt en handelsstrategi. Uanset om man er sælger eller køber. En handelsstrategi giver ikke garanti for at sælge på toppen og købe på bunden i de to til toethalvt år, hvor det er muligt at prissætte den fysiske vare.

Den garanti kan ingen give, og enhver handelsstrategi, som har dette succeskriterium, vil uundgåeligt resultere i store skuffelser. En handelsstrategi kan sikre mod impulsbeslutning men kan også sikre, at der rent faktisk bliver truffet beslutninger om salg eller køb.

Det er rigtig svært at trykke på handelsknappen – vel vidende, at prisen i de efterfølgende måneder kan udvikle sig, så det havde været bedre at vente. Eller lade være at trykke på knappen og herefter konstatere, at det blev en dyr beslutning. Man slipper dog ikke for beslutningerne – heller ikke selvom man stikker hovedet i busken. Høsten skal sælges, og dyrene skal fordres!

Risikospredning

KornBasens handelsstrategi er bygget op over risikospredende delhandler, hvor den enkelte delhandel afgøres ud fra tekniske analyser, den fundamentale afgrødesituation og det aktuelle prisniveau. Den sidste paramter vægter tungt i en salgsstrategi, når prisen befinder sig i den høje ende af prisskalaen, mens den vægter tungt i en købsstrategi, når prisen befinder sig i den lave ende af prisskalaen.

Delstrategien betyder, at man ”aldrig” får handlet alt til den mest optimale pris alt. Det betyder på den anden side også, at man aldrig oplever den modsatte situation.

Succeskriterium

I KornBasen har vi opstillet succeskriterier for vores salgs- og købsstrategier. Målet er, at den opnåede salgspris skal udgøre minimum 85 procent af den maksimale salgspris i de to et halvt år, hvor det har været muligt at prissætte afgrøden. Tilsvarende er målet for køb af foderkorn og sojaskrå, at den opnåede gennemsnitspris maksimalt må ligge 20 procent over minimumsprisen i hele den mulige købsperiode. Maksimum- og minimumpriser anvendes uanset, hvor kort tid de har været gældende.

Siden KornBasen introducerede de konkrete handelsstrategier for fire år siden, har vi hvert år formået at leve op til succeskriterierne. Faktisk ligger den gennemsnitlige salgspris for korn og raps på 88 procent af maksimumsprisen, mens den gennemsnitlige købspris for foderkorn og sojaskrå ligger henholdsvis 14 procent og 7 procent over minimumprisen. Det er vi såmænd ganske godt tilfredse med.

Godt nytår

Til sidst vil de to skribenter fra Gefion ønske jer alle et godt og lykkebringende nytår. Vi håber på en rigtig god vækstsæson med medvind fra vejrguderne og vore politikere. 2014 bliver ikke året, hvor vi vinker farvel til alt bureaukrati, og landbruget velfortjent får samfundets fortjenestmedalje. Det tør jeg godt love. Det kunne dog blive et år, hvor landbrugets betydning for den danske samfundsøkonomi og beskæftigelse i endnu større grad kommer til at præge de politiske beslutninger. Det eneste, det forudsætter, er sund fornuft.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle