Løkke: Ikke let at være landbrugets ven

Landbrugets værdi for samfundet er enorm, men det halter med at få forklaret det til omgivelserne. Derfor er det lettere at være kritisk og pege fingre ad erhvervet, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen i næste uge deltager i Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning, bliver det med en følelse af, at stemningen i landbruget er steget flere grader.

»Jeg ved godt, der stadigvæk er udfordringer, men min oplevelse, når jeg kommer ud i landbruget, er, at der er tændt et håb og en optimisme«, sagde Lars Løkke Rasmussen, da han i sidste uge besøgte landmand René Hansens kvægbrug ved Løgstør.

Fik skulderklap

Ved besøget fik Lars Løkke et skulderklap af René Lund Hansen for regeringens og blå bloks landbrugspakke.

Pakken og den ekstra gødning har i år givet sig udslag i den største høst på bedriften nogensinde og i et højere proteinindhold i afgrøderne.

»Her er en landmand, som har fået nogle muligheder, han ikke havde før, og som med dygtigt landmandskab kan levere et bedre resultat end før. Det er til gavn ikke bare for ham, men også for samfundsøkonomien - og for klima og energiforbrug, - at vi ikke skal sejle så meget sojaskrå til Danmark fra Brasilien«.

»Det er rart at se og mærke, at den politik, vi har ført, har gjort en forskel«.

Lettere at være »fjende«

Men landbrugets glæde over fremgangen kan være svær at genfinde i det øvrige samfund. Det er et stort paradoks, mener statsministeren.

»Det forekommer mig, at det er lettere at være landbrugets fjende og bare indtage en position, hvor man peger fingre, - det er der i alt fald en del, der gør. Landbruget har enorm værdi for samfundet. Det mangler vi at få forklaret«.

Lars Løkke tilføjede, at »Landbrug & Fødevarer gør en stor indsats«.

»Når jeg rejser i udlandet med Martin Merrrild og Karen Hækkerup, bliver man igen og igen stolt på egne og på landbrugets vegne over den respekt, der står om os«.

Grundlæggende skal man forstå, mente han, at gode rammevilkår for landbruget skaber positive, afledte effekter for hele samfundet.

»Det er godt, også for folk inde i byen, at landbruget har det godt!«

Vandplaner med fornuft

Derfor stopper regeringens vågne øje for landbrugets rammevilkår heller ikke med landbrugspakkens ekstra gødning, lovede Lars Løkke.

»Jeg er meget opmærksom på, at vi skal have den nyeste viden ind, når vi skal lave nye vandplaner. De skal være forankret i fornuft og ikke kun i regneark«.

»Det bliver en kamp at holde fast i, men jeg er relativt håbefuld. Jeg fornemmer, der er ved at opstå en bredere erkendelse af, at vi skal se på det, der virker, frem for, at det bare skal være rigidt«, sagde Lars Løkke.

Faktaboks

Tre ministre til L&Fs delegeretmøde 2017

  • Statsminister Lars Løkke Rasmussen taler ved Landbrug & Fødevarers delegeretmøde 2017 8.-9. november i Herning. 
  • Det er anden gang, Lars Løkke deltager på mødet. Sidste gang var for to år siden i 2015.
  • Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen taler også ved delegeretmødet.
  • En tredje Venstre-minister, Søren Pind, deltager på mødets anden dag med et indlæg om politisk interessevaretagelse.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle