Lad der være plads til en bonde

Af Ole Karmsteen, formand for Sjællandske familielandbrug

Vort erhverv undergår store forandringer i disse år. Udviklingen mod færre og større landbrug går stadig hurtigere og efterlader et erhverv med mange tabere og stort set ingen vindere. Næsten uden undtagelse bliver alle fuldtidslandbrug nedlagt i forbindelse med generationsskifte eller salg. Store værdier går tabt, hver gang det sker.

Unge, der ønsker at etablere sig på et landbrug, har svært med finansieringen. Til gengæld er nye folk blevet interesserede i at investere i landbrug - eller rettere landbrugsjord. Det er de mennesker, kapitalfonde og pensionskasser der, med stor kapital i ryggen, har investeret i udlejningsejendomme og hoteller i de store byer. De køber nu jord og bortforpagter det til højestbydende. De optager efterfølgende realkreditlån i jorden på favorable vilkår. Så er de klar til det næste opkøb. De interesserer sig kun for en ting. Det er, hvor mange penge, de kan trække ud af vort erhverv. Jeg vil ikke afvise, at landbruget i Danmark kan overleve på de betingelser. Det bliver imidlertid et meget ændret landbrug. Husdyrproduktionen bliver reduceret, og det, der bliver tilbage, bliver samlet i store enheder. Markskel og plantninger bliver fjernet, så der kan dannes store og sammenhængende marker, som kan indbringe en høj forpagtningsafgift. Og værst af alt, der bliver ikke plads til landmandsfamilien. Selvejeren bliver presset ud. Måske er ovenstående et skrækscenarie, men jeg tror alligevel, vi skal tage truslerne alvorligt. Derfor skal der være bedre muligheder for at spare op til etablering af egen virksomhed. Der skal være særligt skrappe regler for meget store landbrugsvirksomheder, når det gælder miljø og natur. De administrative byrder for mindre virksomheder skal lempes, og så skal vi i landbruget lære at sige nej til dårlige forretninger, så vi kan få løftet vor økonomi. Vi skal kun udvide vor produktion, når det giver os et bedre liv.

 

Danske landmandsfamilier

Først og sidst skal vi hele tiden være parat til at fortælle vores medborgere og kunder om det ekstra, de får, når de køber fødevarer produceret af danske landmandsfamilier. Det gør vi, når vi inviterer til Roskilde Dyrskue eller »Åbent Landbrug«. Men det er også noget, du skal huske, hver gang du er sammen med andre mennesker uden for vor egen kreds. Vi har noget at være stolte af, og noget som vores medborgere ikke må miste. Men så må de være med til at passe på os, når de fylder indkøbsvognen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle