Landbrug & Fødevarer spidser EU-politikken til

Michael Brockenhuus-Schack blæser til fornyet landbrugsdebat om den langsigtede landbrugspolitik.

Landbrug & Fødevarer sætter i de kommende måneder nyt fokus på EUs landbrugspolitik.

Målsætningen er efter grundig og fælles debat at nå frem til et sæt klare og prioriterede målsætninger, så organisationen og dens repræsentanter har et klart mandat i de kommende politiske drøftelser om EU-politikken fremover.

"EUs landbrugspolitik er én af de helt grundlæggende betingelser for udøvelsen af vores erhverv. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi kan være med til at byde ind nu, om de rammer der skal være gældende, når den nuværende budgetperiode i EU løber ud," siger Michael Brockenhuus-Schack, formand for Landbrug & Fødevarer.

"Samtidig er der i EU tale om et nyt hold - med bl.a. en ny landbrugskommissær og beslutningsprocesser, hvor parlamentet kommer til at spille en anden rolle. Alt det gør, at vi er nødt til at være særdeles velforberedte og vide præcis, hvad det er for ønsker, vi vil fremføre

Debat på møder

For primærsidens vedkommende betyder det, at EU-politikken og Landbrug & Fødevarers ønsker og forventninger til den, vil være at finde på dagsordenen ved de kommende bestyrelses- og landsformandsmøder.

Det kan der være nogle medlemmer, der vil studse over, al den stund hverdagens aktuelle økonomiske udfordringer kan føles betydeligt mere nærværende end et fjernt EU og dét, der skal ske om flere år. Men debatten nu og her er pinende nødvendig, understreger Michael Brockenhuus-Schack.

"Selvom 2014 kan forekomme langt ude i fremtiden, er det faktisk lige nu, der bliver arbejdet med tingene i de relevante EU-instanser," siger han.

Ny politisk virkelighed

Michael Brockenhuus-Schack vil ikke tage forskud på medlemsdebatten med konklusioner om, hvorvidt Landbrug & Fødevarers nuværende EU-linje skal justeres.

Han medgiver dog, at Danmarks aktuelle isolation i EU og den økonomiske krise, der plager hele landbruget i EU, er realiteter der vil indgå i overvejelserne.

"Det er en ny politisk virkelighed, vi befinder os i. Og det skal man naturligvis forholde sig til."

Det er samtidig en del af den aktuelle virkelighed, at et voksende antal landmænd - også her hjemme - stiller spørgsmålstegn ved, om dansk landbrug gør klogt i at anslå en meget liberal linje netop nu.

"Det synspunkt vil selvsagt være ét, vi også skal ind og diskutere - netop fordi vi ser tendenser til, at man i en række europæiske lande arbejder for noget, der kunne minde om en renationalisering af landbrugspolitikken. Men i den sammenhæng skal vi samtidig være opmærksomme på, at landbruget og hele fødevaresektoren i Danmark er et meget globalt og eksportorienteret erhverv. Det tror jeg, vil spille meget ind, når vi skal fastlægge vore ønsker," siger Michael Brockenhuus-Schack.

christensen@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle