Landbruget betaler nu selv oplandskonsulenter

Regningen for de konsulenter, der finder gode steder at mindske udledningen af kvælstof, ligger nu primært hos Landbrug & Fødevarer.

De to første år har staten betalt, men fremover ender regningen hos landbruget. Oplandskonsulenterne, som de hedder de konsulenter, der skal finde ud af, hvor det er smart at lægge minivådområder, vådområder og skovrejsning, får lov at fortsætte deres virke. Trods magre tider har Landbrug & Fødevarer prioriteret, at konsulenterne kommer ud at virke og kører i samme omfang som i 2017 og 2018.

L&F forventer, at oplandskonsulenterne vil koste 14 mio. kr. næste år, hvoraf 3 mio. kommer fra Promilleafgiftsfonden og resten fra L&F. Pengene er allerede sat af på 2019 budgettet, og det forventes, at man vil gøre det samme i 2020 og 2021.

Oplandskonsulenterne har været et varmt emne i primærbestyrelsen, for den ekstra udgift har været årsag til, at man må hæve medlemmernes kontingent lidt.

Nu rykker det

Ifølge vand- og naturpolitisk chef, Anders Panum, L&F, er der lavet en del forberedende arbejde, men det er netop i de kommende år, at der virkelig skal rulles minivådområder ud over det ganske land. L&F mener, det er vigtigt at sikre oplandskonsulenterne, fordi landbrugspakken forudsætter, at man skal reducere udledningen af kvælstof med 7.000 ton N inden 2021. Halvdelen af reduktionen skal ske på markerne og halvdelen udenfor markerne. Landmænd har brug for hjælp til at finde de rigtige steder til virkemidlerne, og erhvervet har brug for, at indsatsen bliver stor nok. Det er en forudsætning for, at landbruget har fået lov at give markerne mere gødning.

»Vi har en interesse i at vise, at man kan gøre det intelligent og at sikre, at det sker på frivillig basis. Samtidig er der ikke andre end oplandskonsulenterne, der arbejder for minivådområderne«, siger han.

Bedre regler

Der er 22 oplandskonsulenter fordelt over det ganske land, og det er typisk konsulenter, som i forvejen er ansat i de lokale rådgivningscentre, som nu har fået sikret deres job de kommende år. De kan hjælpe landmændene med at vælge den indsats og den placering, som giver bedst mening i det enkelte vandopland. De hjælper med at søge tilskud hjem til minivådområder, etablerer kontakt mellem landmænd indenfor et vandopland og følger projekterne til dørs. Og de får travlt, for nu begynder pengene til selve etableringen af minivådområderne at blive stillet til rådighed. De penge kommer fra Staten og EU. Samtidig bliver rammerne bedre i 2019

»Det bliver mere attraktivt, for nu kan man få 50 procent finansiering forlods, så man ikke selv skal lægge det hele ud. Man behøver heller ikke indhente tilbud, men kan få en fast pris, så hvis man selv gør noget af arbejdet, kan man måske tjene lidt«, siger Anders Panum.

Faktaboks

Baggrund

  • Som en del af landbrugspakken, hvor landbruget slap af med krav om undergødskning, skal landbruget frem til 2021 reducere udledningen af kvælstof med 6.900 ton.
  • Jo mere landbruget får reduceret udledningen af kvælstof med de frivillige målrettede virkemidler, jo mindre bliver behovet ved den målrettede regulering, som forventeligt bliver tiltag i markerne, for eksempel flere efterafgrøder, nedsatte gødningsmængder eller braklægning.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle