Landbruget har krav på at se beviser for påstande

Af bestyrelsesmedlem i Agerskovgruppen Jens Iversen, Dalhavegård, Åstorpvej 78, 6070 Christiansfeld og næstformand i Agerskovgruppen Holger A. Iversen, Rumohrsgård, Hundslevvej 20, 6440 Augustenborg

Professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet fremsatte for nylig i dagspressen flere kontroversielle udtalelser om dansk landbrug i forbindelse med vandplanernes implementering. Markager italesatte ophør af dansk landbrugsdrift med følgende ord: ”…der er efterhånden bred enighed om, at det kræver udtagning af dansk landbrugsjord i betydeligt omfang”

Det vil være decideret livstruende for dansk landbrug med følgeerhverv. Professoren støtter op om den verserende politiske debat om udtagning af hele 400.000 hektarer, der skal fjernes fra dansk landbrugsjord - et areal større end Fyn.

Markager udtaler sig også ekstremt vildledende om kvælstofudledninger. Overordnet er Markagers udtalelser ekstremt vildledende og proportionsforvrængende over for befolkningen. Der er ingen tvivl om, at denne stempling af landbruget snarere er et udtryk for professorens egne personlige holdninger. Derudover udtaler han sig som offentligt ansat. Vi forlanger at se såkaldte peer review - fagfællevurderinger - på professorens eget arbejde forud for hans udtalelser.

Vores advokat Hans Sønderby, ekspert i EU-ret, fastslår: ”Det er klart retsstridigt at fjerne knap 20 procent landbrugsproduktion. Drift af selvstændig virksomhed er beskyttet på EU´s højeste niveau”, og han fortsætter ”Ifølge vandrammedirektivet er staten forpligtet til at inddrage borgerne i de nye vandplaners tilblivelse. Det strider mod direktivets krav om borgerinddragelse at holde fagfællevurderinger tilbage, hvis de findes. Ikke mindst, hvis de er negative. Staten skal derfor lægge eventuelle fagfællevurderinger frem for borgerne, når den giver enkeltpersoner lov til at konkludere om vandplanimplementering som offentligt ansat, som fører til ophør af selvstændig virksomhed”.

Professorens ”dødsdomme” mod landbruget kan vi under ingen omstændigheder sidde overhørigt, idet de kan få katastrofale konsekvenser for erhvervet. Og hvis ingen andre gør, så stiller vi os i Agerskovgruppen gerne op på ølkassen og formidler højt og tydeligt til den danske befolkning, at vi i landbruget sagtens kan se os selv i øjnene. Det viser tallene.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle