Landbruget har nøglen til velfærd i Danmark

Landbrugs- og fødevareerhvervet kan levere vækst og velstand til samfundet. Men forudsætningen er gode rammevilkår, sagde Michael Brockenhuus-Schack.

Landbrugs- og fødevareerhvervet.

Det var et af budskaberne fra Michael Brockenhuus-Schack, formand for Landbrug & fødevarer, da han aflagde beretning på delegeretmødet.

"Jeg forstår ikke, hvorfor Danmark ikke for længst har taget ved lære af, hvad andre lande har succes med. Hvorfor satser vi ikke på at skabe de allerbedste rammevilkår for de erhverv, hvor vi har særlige styrkepositioner at bygge på. Ligesom Finland, Holland, Tyskland og andre succesfulde økonomier gør," sagde Michael Brockenhuus-Schack.

Byg broer - ikke barrierer

Michael Brockenhuus-Schack fandt det paradoksalt, at mange politikere, i stedet for at fyre op under kedlerne på et af Danmarks stærkeste vækstlokomotiver, står klar med forslag til nye restriktioner til landbrugs- og fødevareerhvervet.

Og det i en situation, hvor erhvervet allerede er trukket ned i sneglefart af politisk bestemte byrder og restriktioner.

"Jeg spørger mig selv, hvad er det lige, der foregår?" lød det fra Michael Brockenhuus-Schack, som efterlyste en helt ny, politisk tilgang til landbrugs- og fødevareerhvervet i Danmark.

"Det kræver, at man begynder at bygge broer i stedet for barrierer for vores udvikling. Og det kræver, at man forstår, man ikke kan skabe vækst med vandplaner, der umuliggør vores produktion," sagde han.

Fælles vision

Michael Brockenhuus-Schack erkendte, at et helt grundlæggende problem er manglende samklang mellem landbrugs- og fødevareerhvervet og det omgivende samfund.

"Hvordan får vi befolkningen, politikerne og vore egne medlemmer samlet om en fælles vision om landbrugs- og fødevareerhvervets bidrag til et samfund med vækst i balance? Det er nok den største udfordring, vi står over for i dag. Og den udfordring er hovedtemaet for dette delegeretmøde," sagde han.

Svaret ligger bl.a. hos landbruget selv, som skal satse målrettet på at forbedre sit omdømme i befolkningen og på at styrke dialogen med det omgivende samfund, fastslog formanden.

christensen@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle