Landbruget og Venstre er gået i selvsving

Debat af Henrik Paulsen, Højbjergvej 8, 4250 Fuglebjerg

Karsten Nonbo (V): »Vi kan ikke nægte landmanden hans rettigheder«. Men: Ingen har nægtet landmanden hans rettigheder. Han har helt efter reglerne fået afslag på sin ansøgning.

Søren Revsbæk (V) formand for Teknisk Udvalg: »Skidt signal at sige nej til landmand«. Men: Signalet er, at man ikke vil give tilladelse til at udvide en decideret fejlplaceret svineindustri på bekostning af alle væsentlige og fornuftige hensyn til drikkevand, natur, vejforhold og omgivelserne i øvrigt.

Landmand skuffet over nej til udvidelse: »Jeg overholder reglerne«. Men: Fakta: Ansøgningsmaterialet har været aldeles misvisende.

I ansøgningen oplyses: gode adgangsforhold til ejendommen. Direkte forkert: Meget smalle kommuneveje med gamle huse umiddelbart ud til vejen - en lastbil og en personbil kan ikke mødes. Husene ryster, når der passerer tunge transporter.

Ansøgningen: »Daglige transporter stiger med 67 procent. Direkte forkert: En forøget produktion på 415 procent øger transportbehovet med mindst det samme. Alternativt skal to ud af fem grise sulte, og en voldsom del af gyllen fordampe op i den blå luft. Fakta: Man er i strid med adskillige punkter i kommuneplanen (byrådet skal virke for, at den overholdes).

Fakta: Man ligger i et OSD-område, et meget vigtigt grundvandsdannende område og i indvindingsområdet for det lokale vandværk.

Næstved Kommunes Grundvandsafdeling anbefalede et nej. Statens retningslinjer for OSD-områder anbefaler et nej. Naturstyrelsen har på forespørgsel oplyst, at kommunen har kompetence til at give afslag. Ingen tvivl om lovligheden af afslaget, eller om at begrundelserne er i orden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle