Landbrugs betaling for Plantedirektoratets indsats på foderområdet

Alle myndighedsopgaver inden for foderområdet er betalt af landbrugserhvervet. Det betyder, at det enkelte landbrug skal bidrage til den service, Plantedirektoratet yder i form af vejledning, forhandling og implementering af regler, formidling af kontrolresultater, og hvad der ellers er omfattet af myndighedsopgaven.

Formålet er selvfølgelig, at landmændene, forsyningsindustrien og Plantedirektoratet i fællesskab danner grundlag for, at foderet er sikkert og godt for dyrene, og at fødevarerne er i orden.

Derfor skal også landmænd være opmærksomme på foderkvaliteten og have en praksis for, hvordan de sikrer godt foder. Denne praksis kaldes GMP (Good Manufacturing Practice) i "kvalitetsstyringssprog",

Landbrugets organisation, Landbrug & Fødevarer, har ønsket, at alle landbrug, uanset størrelse og type, skal bidrage ligeværdigt til dækning af Plantedirektoratets udgifter på området. Det betyder, at landbrug, der producerer eller bruger foder og dermed er registreret hos Plantedirektoratet, alle betaler et gebyr på 130 kr.

Undtagelse til kravet om registrering og betaling gælder dog, hvis de producerede fødevarer er til eget forbrug, hvis de dyrkede afgrøder ikke kan bruges til foder eller vejer under fem ton og leveres inden for 20 km fra produktionsstedet, eller endelig hvis de fodrede dyrearter ikke indgår i fødevareproduktion.

Der henvises i øvrigt til Plantedirektoratets hjemmeside www.pdir.fvm.dk , hvor reglerne om registrering og betaling kan findes, samt Plantedirektoratets nyligt opdaterede vejledning om foderlovgivningen. Desuden er det muligt at abonnere på nyheder om foder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle