Landbrugsloven er stopklods for store malkebrug

Bestemmelsen om højst 500 dyreenheder i et anlæg er en barriere for især mælkeproducenter.

Miljølovgivningen er skærpet med de nye regler for miljøgodkendelse, der trådte i kraft 1. januar.

Men reelt er det landbrugsloven med sine bestemmelser om 500 og 750 dyreenheder, der er den væsentligste barriere for landmænd, der vil udvikle og skabe store, rationelle bedrifter. Især grænsen på 500 dyreenheder, der er veterinært begrundet, og især for mælkeproducenter.

Det mener chefkonsulent Anders Andersen, afdelingen for driftsøkonomi og bedriftsudvikling i LandboSyd.

Ikke bedre natur og miljø

750 dyreenheder er, hvad man må have inden for en landbrugsbedrift. Men ægtefæller kan have hver sin bedrift med 750 dyreenheder.

500 dyreenheder er, hvad der må være i et anlæg - i praksis en stald. 500 dyreenheder svarer til 420 køer uden opdræt. Skal man have flere, må man bygge flere stalde, men der skal være mindst 300 meter mellem dem.

"Reglerne rammer landmænd, der forsøger at sætte sig lange mål, for de har måske 1000 køer i tankerne. Samtidig er det regler, man har svært ved at forstå. Vi har skrappe miljøregler som regulerer lugt, ammoniak med videre, og på grund af disse regler er der ikke så mange steder i Danmark, hvor store anlæg kan ligge. Derfor oplever mange grænserne på 500 og 750 dyreenheder som problematiske, når man nu har fundet den rette placering til sin udvidelse," siger Anders Andersen.

Begrænsningerne i landbrugsloven kan på den måde hindre udviklingen af den bedst beliggende ejendom, og de giver ikke bedre natur og miljø. Derimod betyder de øget transport af dyr og foder, mener Anders Andersen.

Irrationelt

"I LandboSyd arbejder vi meget med udvikling af netop de landmænd, der vokser sig rigtigt store i disse år, og vi anvender mange af de modeller der kan anvendes for at nå målene. Men disse modeller er i realiteten ofte irrationelle i forhold til den enkelte landmands ønsker. Vi projekterer helt bogstaveligt en masse ekstra gavle," siger Anders Andersen.

Videre peger han på, at landbrugssektoren arbejder meget med teknologier på miljø- og bioenergiområdet samt teknologier, der kan give arbejdslettelser, for eksempel malkekarruseller, vaskerobotter med videre.

"Det er helt klart de større anlæg, der kan tage disse teknologier i anvendelse. Men når vi har disse grænser for bedriftstørrelser, vil det efter min mening hæmme udviklingen af sådanne teknologier i Danmark," siger Anders Andersen.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle