Landet rundt noter 4

Vi vil nedsætte en landbrugskommission, som skal udstikke rammerne for landbrugets fremtid - og især se på, hvad landbruget skal leve af i fremtiden. Vi vil styrke landbruget som energileverandør. Og vi vil arbejde for fair og lige konkurrencevilkår i EU.

MÅSKE: Vi vil sikre, at kommunerne lever op til de regler, der ligger. De skal gøre det, de skal. Er det ikke tilstrækkeligt, ser vi på det.

JA: Vi vil se på, om der findes mere intelligente løsninger end dem, der er lagt op til i vandplanerne og Grøn Vækst med efterafgrøder, randzoner m.v. Vi lytter gerne til landbruget i den forbindelse - det er noget, der skal drøftes i den kommende landbrugskommission.

JA: Landbruget SKAL være energileverandør, det er vores holdning. Vi vil sikre fornuftige rammer for grøn energi i det hele taget - biogas, halm, energipil, vindmøller m.m. det. Vi vil garantere afregningsprisen i en periode - lidt efter tysk forbillede, de har garanteret prisen i 20 år.

JA: De lettelser, regeringen har givet på jordskatterne, skal rulles tilbage. Regeringen har en regning, der handler om pesticidafgifter, som ikke er skrevet ud endnu.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle