Landmænd hjælpes med finansiering af biogas

Finansieringsselskab arbejder med at sætte biogasanlæg i søen.

Biogasproduktionen er i kraftig vækst. Det gælder både for gårdbiogasanlæg, der har 1-5 landmænd i ejerkredsen, og for de væsentlig større fællesanlæg, som kan have 25-50 landmænd i ejerkredsen. Ifølge Energistyrelsen forventes det, at produktionen vil blive mere end tredoblet frem mod år 2020.

Hos Konsulenthuset LEF, Langfristet Erhvervsfinansiering, mærker man den stigende interesse for etablering af biogasanlæg.

»Mange danske landmænd har fået øje på de muligheder, der ligger i etablering af biogasanlæg. Det er attraktivt lige nu på grund af energitilskuddet, og så er tilbagebetalingstiden på lånene til gårdbiogasanlæggene typisk mellem 4-7 år,« fortæller Rune Ledgaard Sørensen, adm. direktør i LEF Langfristet Erhvervsfinansiering, i en pressemeddelelse.

Individuelle finansieringsløsninger

Konsulenthuset LEF har i de seneste år haft stor succes med at hjælpe landmænd med at skaffe finansiering til etablering af biogasanlæg. LEF har sikret finansiering af fem nye gårdbiogasanlæg med en samlet lånevolumen på 175 mio. kr. I øjeblikket er de i gang med 10 nye gårdprojekter til samlet 500 mio. kr.

55 mio. kr.

Et af de projekter, LEF netop har afsluttet, er et nyetableret biogasanlæg hos Ausumgaard ved Holstebro, hvor LEF har formidlet lån på godt 55 mio. til anlægget. Anlægslånene kommer fra Vestjysk Bank, VækstFonden og HMN Naturgas, og der er desuden etableret en driftskredit hos Vestjysk Bank. Opførelsen af biogasanlægget er igangsat, og der forventes driftsstart i løbet af sommeren 2017.

Ejer af Ausumgaard, Kristian Lundgaard-Karlshøj, har været glad for samarbejdet med LEF.

»LEF har været involveret tidligt i processen og har bidraget med sparring og struktur undervejs og endeligt hjulpet med en tæt og konstruktiv dialog med finansieringsparterne. Finansieringsløsningen har været tilpasset vores ønske om finansiering, og vi er rigtig godt tilpas med løsningen og vores samarbejdspartnere,« fortæller Kristian Lundgaard-Karlshøj.

Skaber forståelse hos banken

Større landbrugsprojekter og bankfinansiering har gennem længere tid været hinandens modsætninger, og det er den problemstilling, som de to ejere af LEF, Lasse Nielsen og Rune Ledgaard Sørensen, vil løse for de landmænd, som ønsker at etablere et biogasanlæg.

»Vi sørger for at skabe tryghed hos bankerne i finansieringen af biogasanlæggene ved at fremlægge finansieringsforslag, som er velgennemtænkt og forståelige for bankrådgiverne. Vores primære opgave er at få finansieringskabalen til at gå op på en sådan måde, at vi sikrer, at ejerkredsen ikke bruger en masse tid og penge på et projekt, som ikke kan finansieres, når det kommer til stykket,« siger Lasse Nielsen, direktør i LEF.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle