Landmænd i klemme med nye fosforkrav

Mange landmænd bliver hårdt ramt i forbindelse med de kommende nye fosforkrav. De kommer til at mangle jord, og det kan få konsekvenser.

Problemstillingen var til debat på Vejle-Fredericia Landboforenings generalforsamling 12. marts i Vejle.

»Vi har svært ved at se fagligheden i de nye krav. Inden for et halvt år vil en række husdyrproducenter blive ramt ganske hårdt«, sagde formanden Nis Hjort, Skærup.

Han oplyste, at der er eksempler på kylling-producenter, der får et øget arealkrav på næsten 40 procent, og også mink- og nogle slagtesvineproducenter bliver ramt hårdt.

»Fordi der er store fosforproblemer i andre EU-lande, bør det være de lokale forhold, der gør sig gældende i de enkelte lande«, sagde han.

Stigende bidragssatser

Nis Hjort sagde, at selv om 2017 har været et rigtig godt år med gode økonomiske resultater for både svin og kvæg, er der stadig mange bedrifter, der er truet på deres eksistens.

»Selv om kreditorerne over de seneste år har afskrevet en del gæld, så vurderer Seges, at det er sandsynligt, at vi kun er nået halvdelen af det nødvendige«, sagde formanden og fortsatte:

»Man kan heller ikke sige, at den finansielle sektor er helt troværdig i den måde, den agerer på. Vi har oplevet dramatiske stigninger i gebyr- og bidragssatser med den begrundelse, at der var både krav og behov for yderlige polstringer. Nu ser vi, at provenuet udelukkende går til aktieudbytte«, sagde han.

»Jeg synes ikke, det er i orden. Det er efterhånden tydeligt, at i den sektor er aktionærerne vigtigere end kunderne«, sagde Nis Hjort, der efterlyste mere konkurrence her.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle