Landmænd køber vådområder tilbage

Landmænd vil gerne have deres jord igen, efter den er udlagt som vådområde.

Først solgte han jord til vådområdet. I stedet fik han mulighed for at købe jord tættere på ejendommen. Nu har han købt sin gamle jord i vådområdet tilbage.

Sådan lyder historien for svineproducent Ole Kirkeby, Bøvling. Han har benyttet sig af, at Landbrugsstyrelsen sælger ud af de vådområder, de har udlagt.

For Ole Kirkeby giver det god mening. Da han solgte jorden, var det marker i omdrift, og prisen var derefter. Nu er det blevet til et vådområde med en lang række restriktioner. For eksempel skal han tage slæt og offentligheden har adgang. Han må heller ikke sprøjte og gøde eller plante træer.

»Så prisen er selvfølgelig en anden, når jeg køber den tilbage«, siger han.

Ole Kirkebys interesse er især, at hans marker afvander til det vådområde, han har købt.

»Når jeg selv har arealet, kan jeg holde øje med, at grøfterne fungerer som de skal. Det er nemmere, end hvis en anden ejer det«, siger han.

36.500 kr. pr. hektar

Siden efteråret har Landbrugsstyrelsen i Tønder udbudt arealer fra 13 vådområder, i alt 533 hektar. De forventer at sælge yderligere 200 hektar i den kommende tid. Efterspørgslen har været fin. Ifølge specialkonsulent Kristian Eg Gadegaard er der kun to mindre arealer, der ikke er budt på.

»Interessen er god, og de bud vi har fået, lever op til forventningerne«, siger han.

Prisen på vådområderne, som landmændene køber, har ligget i omegnen af 36.500 kr. pr. hektar, varierende fra 15 til 60.000 kr.

Lokale køber tilbage

Det er især lokale lodsejere, der køber vådområder. Ud af 24, der har budt, er kun syv ikke lokale, og kun to har ikke landbrug i forvejen.

»Der er intet til hinder for, at byboere køber jorden, men de lokale har ofte størst interesse, og flere af de tidligere ejere har forkøbsret«, siger han.

Det betyder, at den tidligere ejer kan købe arealet, for hvad der svarer til højeste bud.

Fik bedre jord

Ole Kirkeby er overordnet set glad for vådområdeprojektet. Han fik nemlig ved jordfordelingen jord, der er bedre end den, han solgte. Mod merbetaling, naturligvis.

»Det har dog været en noget langstrakt proces, for det har taget fire et halvt år, fra vi startede og til nu,« siger han.

Faktaboks

  • Arealerne er budt til salg på lbst.dk, hvor de nøje er beskrevet, ligesom man kan se, hvordan man kan byde på arealet og hvornår. 
  • Arealerne er sat til salg ved udbud, og højestbydende bliver den heldige ejer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle