Landmænd kan få tyve millioner tilbage i skat

800-900 landmænd kan få penge tilbage fra Skat efter opsigtsvækkende afgørelse.

De mange landmænd på strækningen fra Tjele i øst til Bulbjerg i vest kan med en ny afgørelse fra Landsskatterettens i hånden få penge tilbage, som Skat fejlagtigt har opkrævet i forbindelse med erstatninger for jordskader.

Skattemyndighederne har nemlig fejlagtigt ment, at erstatning for strukturskader på jorden er skattepligtigt. Men en ny afgørelse i Landsskatteretten viser, at det på ingen måde er lovlig praksis. I en konkret sag er Skattestyrelsen nu blevet bedt om at betale det opkrævede beløb tilbage. Dermed er sagen af principiel karakter og kan får stor betydning for alle andre lodsejere i landet, som inden for de sidste år er blevet berørt af Energinets kabellægning.

Får skat tilbage

I den konkrete sag fik landmand Elith Klarskov Laursen 30.045 kr. i erstatning for Energinets skader på hans marker mellem Aars og Løgstør i det nordvestlige Himmerland. Helt efter bogen fik Elith Klarskov Larsen 10.500 kr. i skattepligtig erstatning for skader på afgrøderne og 19.545 kr. i erstatning for permanente skader, fordi jorden nu er løsere og traktoren lettere kører fast. Selv om det efterhånden er fem år siden, så kan man stadig se et kilometerlangt bånd hen over jorden, hvor kablerne er gravet ned. Men året efter fik Elith Klarskov Larsen til sin overraskelse en efterskat, fordi myndighederne fandt, at også erstatningen for de varige skader var skattepligtige.

»Der er mange lodsejere i samme situation som jeg. Og jeg vil da kun opfordre til, at man får sin sag taget op igen«, siger Elith Klarskov Larsen, der fik beskeden om skatteafgørelsen fredag aften i sidste uge:

»Der bliver da til lidt ekstra store julegaver i år«.

Mange kan få medhold

»Landmænd, der i lignende situationer er blevet beskattet af erstatning for strukturskade, bør bestemt anmode Skattestyrelsen om at få genoptaget sagen«, siger Skattechef Anna Boel, Seges, der har kørt prøvesagen i Landsskatteretten sammen med konsulent Poul Erik Poulsen i Landbo Nord.

»Alle sager siden 2015 ligger inden for den ordinære genoptagelsesfrist. Og hvis man har en sag fra før 2015, så kan man også prøve at få den taget op igen. De gamle sager bygger alle på et forkert bindende svar fra Skatterådet tilbage fra 2011«, siger Anna Boel, der vurderer, at der kan dreje sig om 20 millioner kroner, der skal tilbage til landmænd, der har betalt for meget i skat.

»Skat har haft den holdning, at erstatningen var skattepligtig, men idet Energinet har ret til at ekspropriere jorden og der er tale om en varig skade på ejendommen, så kommer beløbet ind under ejendomsavancebeskatningsloven og er dermed skattefri, siger økonomikonsulent Poul Erik Poulsen fra Landbo Nord.

Har du en sag?

Kontakt en økonomirådgiver i din DLBR-forening, hvis du har betalt skat af en erstatning for permanente jordskader.

Faktaboks

BAGGRUND: Skattepligtig eller skattefri

  • Landmanden fik overbevist Landsskatteretten om, at der sker en varig skade på jorden og derfor var erstatningen skattefri.
  • Skattefriheden skal ses med baggrund i, at der er hjemmel til at ekspropriere til det aktuelle formål.
  • Skatterådet afgjorde i 2011, at erstatningsbeløb for strukturskader er skattepligtige. Denne afgørelse må nu anses for tilsidesat.
  • Sagen er kørt af Seges ved Landsskatteretten i samarbejde med Landbo Nord.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle