Landmænd med græs mister miljøtilskud

Nye målrettede miljøordninger til naturpleje betyder, at landmænd med »almindelige« græsmarker mister mulighed for tilskud fra 2015.

Da Hans Johan Nielsen, Næstved, for et par år siden besluttede at etablere en produktion af kødkvæg med 10 herefordkøer og en foldtyr på sit fritidslandbrug, var det etårige tilskud til ekstensivt landbrug på 800 kr. pr. hektar stærkt medvirkende til, at han kastede sig ud i projektet.

Pengene, som han får for at undlade at sprøjte og nøjes med at bruge 75 procent af den tilladte gødning på sine godt 10 hektar græsmarker, lå også i baghovedet, da han byggede sin løsdriftsstald til en halv million kroner.

Stalden er nu rammen om hans besætning, hvor de første kalve bliver slagteklar til sommer.

Tilskud væk over natten

Det hele går sådan set planmæssigt. Bortset fra ét: Han kan ikke længere få tilskuddet på 800 kr.

Ordningen til ekstensivt landbrug er lukket og erstattet af Økologisk Arealtilskud, som kun kan ansøges af økologer.

Den alternative tilskudsmulighed, han hidtil har haft, »tilskud til pleje af græs- og naturarealer«, kan han heller ikke komme i betragtning til.

Den er også ændret. Tilskuddene til »plejegræs« målrettes fra 2015 til arealer med særligt høj naturværdi. Det vil sige: Enten skal de ligge i de særligt udpegede Natura 2000-områder, eller også skal de score mindst fem point på de nye HNV-kort, som viser marker med høj naturværdi.

Hans Johan Nielsen kommer ikke i betragtning nogen af disse steder.

Ondt i økonomien

»Det var en rigtig dårlig nyhed, at det tilskud forsvinder - pludseligt, over en nat. Jeg har ikke slagtet endnu, så økonomien gør ondt. Med de maskinomkostninger, jeg har som lille landmand, betyder de sidste kroner jo rigtig meget,« siger Hans Johan Nielsen.

Kvægbrugskonsulent Niels Christian Tramm, Gefion, kender mange lignende sager.

»Fremover bliver det kun græsmarker med høj naturværdi med enten høj HNV-score eller i Natura 2000-områder, som kan få de nye, femårige tilsagn. Det bliver et problem især for små ejendomme, der har lagt deres produktion an på græs til nogle køer og heste, men uden særlige naturværdier. De mister penge fremover.«

Faktaboks

Vilkår for naturpleje

  • De 1-årige ordninger med støtte til pleje af EB-støtteberettigede græsarealer og til Ekstensivt Landbrug er begge lukket.
  • I 2015 kan man søge Økologisk Arealtilskud eller tilskud til Pleje af græs- og naturarealer i fem år efter de nye, målrettede regler.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle