Landmænd risikerer bøde for et tørt forår

Siden 2010 er der krydsoverensstemmelse på reglerne om vandingstilladelse, så det kan blive meget dyrt at overskride tilladelsen.

Vandingsmaskinen kører i rapsen allerede for anden gang i år, og afgrøderne står pænt. Alligevel kan Jens Christensen fra Årre ved Varde godt få rynker i panden, for sjældent har han brugt så meget af sin vandingstilladelse på et så tidligt tidspunkt.

I maj faldt der kun 15 millimeter nedbør i Midt- og Vestjylland mod normalt 41. Maj har ikke været bedre, og på nidøgns-udsigten fra DMI var der onsdag ikke mere end sammenlagt et par millimeter nedbør i vente.

Og hvis ikke der kommer regn oppefra og hjælper ham med at forsyne de tørstige planter med vand, kommer han til at overskride sin vandingstilladelse.

»Det tørre vejr rykker noget nu, så vi har brug for en periode med noget andet vejr,« siger han.

Risiko for træk i støtten

Jens Christensen er kartoffelavler, og selv om kartoflerne knap er kommet op, er han mest bekymret for, om der er vand nok, når de til juni og fremefter sender rødderne ned i jorden og suger vandet op.

»Alt det vand, vi bruger nu, skal vi trække fra kartoflerne, og det er dem, vi tjener mest på, så det er dem, vi skal passe til det ypperste. Det koster mange penge at mangle vand til kartoflerne,« siger han.

Når rapsen alligevel får, hvad den skal have nu, sker det i håbet om, at der alligevel falder regn nok til kartoflerne senere.

Det koster også mange penge at overskride sin vandingstilladelse. Siden 2010 risikerer man ikke bare en bøde men også træk i EU-støtten, fordi der gælder krydsoverensstemmelse på reglerne om vandingstilladelse. Alle landmænd skal indberette, hvor meget vand de bruger, og på den måde bliver alle også kontrolleret.

Vil se over flere år

Ud af de 250 hektar, Jens Christensen dyrker, har han 65 hektar med spisekartofler. Hver hektar koster 32.000 at avle, så der er et par mio. kr. på højkant. I spisekartofler handler vanding ikke kun om udbytte, selv om det er en væsentlig faktor. Det handler også om kvalitet. Hvis de mangler vand, og væksten går i stå, bliver de misformede, og den slags kartofler kan ikke sælges. Derfor så han gerne, at der var lidt mere fleksibilitet i vandingstilladelserne.

»Vi synes, det er for stramt, at det er et bestemt antal kubikmeter pr. år,« siger han.

Behovet er netop meget forskelligt fra år til år, og derfor vil han gerne have tilladelse til at bruge en antal kubikmeter i gennemsnit pr. år set over en tre- til femårig periode. Der står da heller ikke direkte i loven, at man skal se på et enkelt år.

Kæmpe dilemma

For Jens Christensen er det et kæmpe dilemma. Hvis han mangler vand til kartoflerne på et tidspunkt, har han ikke råd til at lade være at vande.

»Vi står med det ene ben i spjældet,« siger han med et glimt i øjet.

Han mener heller ikke, det giver mening at lave reglerne sådan.

»Vi har vand nok i grundvandssystemet i Vestjylland, så hvorfor lave reglerne så stramme her,« spørger han.

Indtil videre vander han løs efter systemet ¿Vandregnskab online¿, der hjælper ham med at holde styr på nedbør, fordampning, vandbehov og vandforbrug.

»Vi håber ikke, at sommeren bliver lige så tør som foråret,« siger han.

thalbitzer@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle