Landmænds gæld er nu under 300 mia.

Et par gode år har speedet både afviklingen af gæld og investeringerne op.

Landmændene samlede gæld er for 2020 opgjort til 294 mia. kr. Dermed er gælden for første gang siden finanskrisen i 2008 kommet ned under 300 mia. kr. Gælden er blevet mindre i de seneste fire år i streg, siden den i 2016 udgjorde omkring 350 mia. kr.

Tallene, der dokumenterer den vigtige milepæl i fortællingen om landmændenes økonomi, kommer fra Danmarks Statistiks opgørelser baseret på driftsregnskaberne. Forklaringen finder man også i Danmarks Statistik, der sort på hvidt viser, at 2020 har været et år med god indtjening. Driftsresultaterne har simpelthen gjort det muligt at afvikle af en del af realkredit- og bankgælden.

Med til historien hører også, at der er blevet færre landmænd, og at det må antages, at det er nogle af de mest gældstyngede, der forsvinder ud af erhvervet.

Også renten faldt

Både lavere gæld, men også lidt lavere betalt rente, gjorde, at landbrugets samlede renteudgifter faldt 1 mia. kr. til 5,5 mia. kr. i 2020. Især renteudgifterne til realkredit, inklusiv de forhadte administrationsbidrag, er faldet de i seneste ti år: Fra 6,8 mia. kr. i 2010 til 2,6 mia. kr. i 2020. Men også renteudgifter til banker er faldet. Fra 3,5 mia. kr. i 2010 til 2,0 mia. kr. i 2020.

Udviklingen har betydet, at realkredit i 2020 udgør under halvdelen af de samlede renteudgifter mod godt 60 pct. tilbage i 2010.

Investeringer steget

Samtidig med afviklingen af gæld er investeringerne steget med en rund milliard i 2020 til 7,8 mia. kr. i forhold til året før. Tallet er i faste priser, det vil sige renset for inflation. Stigningen er først og fremmest kommet fra investeringer i bygninger. Men også investeringer i maskiner og inventar var på et lidt højere niveau end i 2019.

Den absolutte højdespringer er investeringer i svinestalde, der er steget med 78 pct. til 770 mio. kr. i løbende priser. Det er det næsthøjeste niveau siden 2010 kun overgået af 2012, der økonomisk også var et godt år for bedrifter med svin.

Investeringslysten skal også ses i sammenhæng med, at der har været tilskudspuljer til svinestalde med den hensigt, at flere smågrise bliver opfedet i Danmark.

Investeringer i kvægstalde og andre driftsbygninger til bl.a. fjerkræ, maskiner og kornopbevaring steg også. For kvægstalde alene er der tale om en fremgang på 25 pct. fra 486 mio. kr. i 2019 til 611 mio. kr. i 2020.

Faktaboks

Ligevægt: Afskrivning og investering i balance

  • Landbruget har i en årrække haft negative nettoinvesteringer. De opstår, når afskrivningerne overstiger bruttoinvesteringerne. Afskrivninger kan opfattes som slid på maskiner og bygninger samt økonomisk og teknologisk forældelse.
  • Både på grund af større investeringer og mindre afskrivninger nærmede nettoinvesteringerne sig en ligevægt i 2020.

Kilde: Danmarks Statistik.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle