Landmand vinder sag mod Jutland-konkursbo

Dommer affejede kurators krav om tilbagebetaling fra landmand. Men forude venter flere sager - og leverandørernes store sag om erstatning fra den tidligere ledelse i det konkursramte slagteri.

Mere end to år efter konkursen i det privatejede slagteri, Jutland Meat, står slagsmålet om pengene i konkursboet i fuld brand i form af talrige retssager.

En af dem fandt sin foreløbige afslutning forleden, da svineproducent og talsmand for leverandørerne til slagteriet Henrik Enderlein blev frifundet ved retten i Sønderborg for uretmæssigt at have fået penge fra slagteriet kort før konkursen.

»Det er jeg selvfølgelig tilfreds med. Men jeg synes, det var utilstedeligt af kurator at lave sådan en sag i det hele taget,« siger svineproducent Henrik Enderlein.

Sagens kerne er, hvorvidt Henrik Enderlein vidste, at Jutland Meat var på vej mod konkurs, da han 7. februar 2013 modtog 184.404,81 kr. i afregning for svin leveret tre uger tidligere. Dagen efter gik Struer-slagteriet konkurs.

I retten forklarede både en ansat, der havde den daglige kontakt til leverandørerne, samt grisehandler Tommy Nisgaard, at de trods deres tætte kontakt til slagteriets topfolk ikke anede, at slagteriet var på vej mod konkurs.

Derfor fandt dommeren heller ikke, at Henrik Enderlein kunne have viden om konkursen, da han modtog de 184.000 kr. ud af et samlet tilgodehavende på 1,5 mio. kr.

Kurator vil anke

Sagen er ifølge kurator en af op mod ti omstødelsessager, han har anlagt mod leverandører.

Flere har valgt at indgå forlig. To har indvilget i at betale 50.000 og 100.000 kroner tilbage, mens andre sager er på vej i retten.

Kurator Troels Tuxen melder dog, at Henrik Enderlein skal forberede sig på at komme i retten igen.

»Vi har anket afgørelsen, for vi mener, at dommen var forkert,« siger han og fortæller, at han for nylig fik dømt en anden leverandør til at skulle betale ca. 100.000 kroner tilbage.

Væld af sager på vej

Advokaterne Lauge Fastrup fra Thisted og Jens Jepsen fra Åbenrå repræsenterer de fleste af svineproducenterne, der tabte penge ved konkursen.

Ingen af sagerne er helt sammenlignelige, påpeger de. Det skyldes, at ikke alle betalinger var forfaldne, og at tidspunkterne for udbetaling også adskiller sig fra hinanden.

De to advokater er dog meget uforstående over for, at kurator vælger at køre sagerne, da de mener, at sagsomkostningerne for boet er større end de mulige indtægter.

Det samme er Henrik Enderlein.

»Kurator tjener penge, hver gang han laver en sag. Det er boets penge, og det er noget svineri,« siger han.

Dette afviser Troels Tuxen.

Millionsager mod ledelsen

Lauge Fastrup og Jens Jepsen repræsenterer omkring 40 svineproducenter, der allerede kort efter konkursen gjorde klar til en erstatningssag mod den tidligere ledelse og bestyrelse i Jutland Meat med et krav på 35 mio. kr.

For nylig har Troels Tuxen på boets vegne rettet et foreløbigt krav mod ledelsen på 27 mio. kr. efter en opgørelse foretaget af et revisionsfirma. Hvordan beløbet er nået, ønsker kurator ikke at redegøre nærmere for.

Begge sager kommer dog til at versere i en rum tid, før der kan findes en afklaring i retten for den tidligere ledelse: Frans Stortelder, dennes kone og advokat Anders Kristian Worsøe.

»De sager forløber alt i alt for langsomt. Men jeg vil godt rose alle landmændene for, at de kan blive ved med at bevare roen og fatningen i så lang en sag. Vi mener, at vi har en god sag, for vi kan se, at de har drevet virksomhed vel vidende, at de var på vej mod konkurs. Det er ansvarspådragende. Og vi vil ikke give os,« konstaterer Henrik Enderlein.

Ud over sagerne mod leverandører har kurator Troels Tuxen også krævet tilbagebetaling fra Frans Stortelder og Anders Kristian Worsøe for transaktioner kort før konkursen. Førstnævnte har tilbagebetalt 124.000 euro (925.000 kr.), mens sidstnævnte har tilbagebetalt knap 500.000 kr. efter forlig.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle