Langt efterspil kan forventes som følge af byggefejl

Arbejdsgrupper skal analyse årsagerne til de omfattende skader på landbrugsbygninger som følge af store snemængder.

"Der er ingen tvivl om, at der kommer et langt efterspil på en række skadesager som følge af de store mængder sne," sider direktør Peter Quitzau, DLBR Forsikringsmægler A/S.

"Det er endnu for tidligt at få et overblik over, hvordan skadesagerne som følge af snemængderne udvikler sig," tilføjer han.

Han er bekendt med, at i alt fald ét af de førende selskaber vil afvise at erstatte skaderne, når fejlkonstruktioner og underdimensionering kan påvises.

"Det betyder, at landmændene vil være henvist til at gøre krav gældende over for de ansvarlige byggefirmaer og håndværkere," siger Peter Quitzau.

Et forsikringsselskab kan i princippet nægte dækning, hvis det kan dokumenteres, at der er konstruktionsfejl i en sammenstyrtet bygning, og at fejlene er en medvirkende årsag til skaden. Det er i så fald ligegyldigt, om beskadigelsen eller sammenstyrtningen skyldes en orkan, store mængder sne eller andet.

Byggefejl analyseres

"Er det en nyere bygning, vil det være oplagt at gøre ansvar gældende over for byggefirmaet, håndværkere eller leverandører af materialer," siger han.

Forsikringsbranchen og landbrugets organisationer har allerede oprettet arbejdsgrupper, der skal analysere de omfattende sneskader i Nordjylland.

"Det har været frygtelig markante begivenheder, og alle parter lider tab her og nu. På sigt vil byggebranche, landmænd og forsikringsselskaber selvfølgelig tage ved lære af det her. Men det er endnu for tidligt at konkludere noget," siger Peter Quitzau.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle