Lavt vakuum skyld i ubrugelige nøgletal

»Hvordan kan man have en leveringsprocent på over 100?« spørger Sussi Thulstrup Jensen. Hendes efterfølgende ansigtsmimik fortæller, at hun end ikke ved det selv.

På gården uden for Aars har hun og Per Thulstrup Jensen igennem hele 2010 haft en leveringsprocent, som overstiger 100. Det vil sige, at besætningen leverer mere mælk, end køerne giver. Normalt ligger leveringsprocenten på 90-65, da framalkningsmælk skal fratrækkes bruttomængden.

»Jeg har henvendt mig til direktør Niels Henning Nielsen, RYK, som forklarer, at deres måleudstyr er kalibreret til en standardbesætning, så der vil altid være nogle besætninger, hvor nøgletallene ikke kan bruges,« siger Sussi Thulstrup frustreret.

Højere vakuum på mælkeledningerne

Ved hjælp af mælkekvalitetsrådgiver Peter Uttrup fik parret løst problemet. Rådgiveren fandt, at diameteren af mælkeslangen mellem mælkemåler og malkecentral skulle øges. Pattespidsvakuumet blev ligeledes øget, og endelig skulle parret justere på vakuum i mælkeledningen i malkestalden, når der kontrolleres.

»Vi er oppe på et vakuum på 47,5 kpa i mælkeledningen, når vi kontrollerer. Det skyldes efter Peter Uttrups forklaring, at kontrolapparaterne hos os sidder højere end koens yver,« forklarer Sussi Thulstrup.

Kvalitetsrådgiverens anbefaling er, at for hver 10 cm, kontrolapparatet sidder over koens yver, skal vakuum hæves med 1 kpa.

»Jeg så da gerne, at RYK selv havde fortalt os, at der ville være usikkerhed omkring tallene, og at hver landmand skal tilpasse sit malkeanlæg til RYKs målere - og ikke omvendt,« siger Sussi Thulstrup.

Årligt betaler hun og gemalen 40.000 kroner til RYK til kontrollering. Siden 2010 har de ikke kunnet bruge nøgletalsudskrifterne.

»Det er frustrerende, at banken gerne vil se nøgletallene, men de ser jo ikke sandheden,« siger Per Thulstrup, som kan dokumentere en afvigelse i ydelse på op til 700 kg EKM pr. ko imellem indvejning på mejeri og RYKs mælkeproduktionsopgørelse.

Ønsker konkurrent til RYK

»Jeg ville ønske, at der var en konkurrent til RYK, for jeg tror, det vil skærpe interessen for at yde alle landmænd en passende service,« lyder Sussi Thulstrups opfordring.

Hun er netop begyndt at malke hver 10. time, og det giver problemer med prøvetagningen, som er kalibreret efter to eller tre daglige malkninger.

mogensen@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle