Lettere at overtage fars gård til 5 procent

Et svar fra SKAT til L&F skaber større klarhed over reglerne for at opnå nedsat bo- og gaveafgift

Landbrug & Fødevarer har nu fået et svar fra Skatteministeriet, så det står mere klart, hvornår en virksomhed i et generationsskifte kan overdrages med den bo- og gaveafgift, der i år sat ned til 7 procent, og som sættes ned til 6 og 5 procent i henholdsvis 2019 og 2020.

Loven om nedsættelse af afgiften indeholdt bl.a. nogle uklare krav til, hvor meget en overdrager skal have deltaget i driften af virksomheden inden generationsskiftet.

De uklare krav kunne blive meget byrdefulde for landmænd. Landbrug & Fødevarer har derfor arbejdet hårdt på at sikre en rimelig fortolkning af kravene.

I sit svar bekræfter Skatteministeriet, at kravet om deltagelse i driften af virksomheden »i et ikke uvæsentligt omfang« skal fortolkes med forståelse for de mange forskellige ejer- og driftsformer, der findes inden for landbruget.

Viceformand Lars Hvidtfeldt, L&F, ser det som meget positivt, at der nu er kommet langt større klarhed på, hvordan reglerne skal fortolkes.

Tre vigtige forhold

Ministeriets svar er foranlediget af et juridisk responsum, som Bech-Bruun Advokatpartnerskab har udarbejdet for Landbrug & Fødevarer.

»Essensen i ministeriets svar er særligt tre forhold«, forklarer Michael Serup, der er partner i Bech-Bruun Advokatpartnerselskab og leder af firmaets generationsskiftegruppe.

»For det første bekræfter ministeriet, at flere formelt adskilte virksomheder godt kan anses som en samlet virksomhed. Det kan være relevant, hvis for eksempel en landmand har opdelt driften i flere enheder, der eksempelvis tager sig af planteavlen, maskinparken, husdyrholdet osv. Et bortforpagtet landbrug kan dermed også godt være en del af landmandens samlede virksomhed«.

For det andet bekræfter ministeriet, at man kan gå mange år tilbage, når man ser på, om kravet om deltagelse er overholdt. Det er ikke bare de allersidste år inden overdragelsen, der tæller. Hvis den virksomhed, der overdrages, har været en del af en samlet virksomhed, kan ejerens deltagelse i den samlede virksomhed tælle med.

»Og for det tredje kan der også lægges vægt på, om overdrageren har deltaget i en bestyrelseslignende funktion som eksempelvis i et gårdråd«, siger Michael Serup.

Lars Hvidtfeldt er begejstret for Skatteministeriets svar.

»Det er rigtig godt, at der nu skabes mere klarhed på dette punkt, som har stor betydning for generationsskifte af landbrugsvirksomheder. Det er et resultat af Landbrug & Fødevarers indsats over det seneste års tid, som nu bærer frugt«, siger Lars Hvidtfeldt.

»Det er vigtigt at kende sine forudsætninger, før man gennemfører et generationsskifte. Derfor håber jeg, at denne nyhed skaber noget ro og klarhed. For vi har mange generationsskifter, der skal gennemføres«, siger Lars Hvidtfeldt.

Faktaboks

Bo- og arveafgift falder til 5 procent

  • 1.1.2016 blev bo- og arveafgiften sat ned fra 15 til 13 procent. Fra 1.1.2018 blev den sat ned til 7 procent. 
  • 1.1.2019 sættes bo- og arveafgiften ned fra 7 til 6 procent, og fra 1.1.2020 sættes den ned til 5 procent.
  • Et af kravene for at kunne generationsskifte med nedsat bo- og arveafgift er, at overdrageren har deltaget i driften af virksomheden »i et ikke uvæsentligt omfang«.
  • Et svar fra Skatteministeriet bekræfter nu, at ordene »i et ikke uvæsentligt omfang« skal fortolkes med forståelse for de mange forskellige ejer- og driftsformer, der findes inden for landbruget.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle