L&F: Det ligner en ny retssag om vandplaner

Som det ser ud i dag er der stadig grundlag for at L&F stævner staten for at komme af med vandplanerne.

»Min umiddelbare vurdering er, at der er det samme grundlag for en retssag som før.«

Sådan lyder det fra Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer, efter at han onsdag blev bekendt med de vandplaner Miljøministeren præsenterer på mandag.

»Vi er parat til en retssag. L&F har hele tiden sagt, at hvis vandplanerne er lavet, så vi står hvor vi stod sidste år, lægger vi sag an igen. Men vi kan selvfølgelig først beslutte det endeligt, når regeringen fremlægger de endelige vandplaner efter høringsfristen,« tilføjer han.

Lars Hvidtfeldt glæder sig over, at miljøministeren har lyttet til L&F’s råd om at høringsfristen skal være seks måneder.

Indtil for nyligt mente ministeriet at otte uger ville være nok. Han håber, at de så lytter til alle høringssvarene fra landbruget og indretter de endelige planer derefter.

For dårligt

Den briefing om planerne, der blev fremlagt onsdag, er L&F langt fra tilfreds med.

»Som skatteborger og samfundsborger er jeg rystet. Det er sjette gang vi skal have fat i vandplanerne, og vi er ikke i mål endnu. Og der er ikke ændret grundlæggende på klassifikationen og identifikationen af vandløbene, som vi mener der skulle,« siger han.

Det ærgrer Lars Hvidtfeldt, at Miljøministeren ikke har brugt de muligheder EU giver for at klassificere vandløb som stærk modificerede i samme grad, som man har i Tyskland.

»Jeg vil sætte spørgsmål ved, om den fremfærd er i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv, vejledningerne hertil og den danske miljømålslov,« siger han.

Tvivler på kommuners ret

Selv om ministeren har lovet, at der ikke skal gennemføres tiltag, der bliver meget dyre, eller som ikke giver ret meget miljø, er Lars Hvidtfeldt ekstremt bekymret over, at det i så høj grad er overladt til kommunerne at afgøre, hvad der skal gennemføres.

»Nogle kommuner har haft svært ved at vejlede landmænd om, hvor der skal være randzoner. Hvis de ikke en gang kan det, hvordan skal de så have resurser til det andet,« spørger han.

Han vurderer, at det er direkte i strid med vandrammedirektivet, at kommunerne skal træffe de afgørelser i så høj grad.

»Det er statens vandplaner. Så jeg er bange for, at kommuner alligevel ikke kan komme og sige, at halvdelen af vandløbene ikke skal med,« siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle