L&F: Erstatningen til landmand i sag om sprøjteforbud er urimelig lav

I sagen om sprøjteforbud i Egedal Kommune er taksationskommissionen efter 11 måneders ventetid kommet med en kendelse, som slet ikke anerkender konsekvenserne for landmanden, der er ramt af sprøjteforbud. Landbrug & Fødevarer går videre med sagen.

Efter næsten et års ventetid er taksationskommissionen kommet med sin første afgørelse om erstatningen til syv lodsejere i Egedal Kommune, som ikke længere må bruge sprøjtemidler på deres marker.

For landbruget og i særdeleshed den berørte lodsejer er det desværre en afgørelse, som er meget langt fra fuld erstatning, fortæller Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer.

»Vores påstand er, at påbuddet er så indgribende, at hele ejendommen bør eksproprieres. Dette har taksationskommissionen slet ikke taget stilling til«, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Meget langt fra ønsket

Som alternativ til ekspropriation har Landbrug & Fødevarer krævet en erstatning på godt 2,5 mio. kr. Taksationskommissionen lander dog meget langt fra det, med en erstatning på cirka 936.000 kr. Det svarer stort set til kommunens vurdering.

»De 936.000 kr. er ikke en fuld erstatning set i forhold til de konsekvenser, som sprøjteforbuddet har for lodsejeren. Taksationskommissionen ser bort fra, at der er afgørende forskel på om – og hvordan – jorden kan anvendes fremover. Jorden er i omdrift, og der må imødeses store ekstraudgifter til mekanisk behandling af jorden«, siger Charlotte Bigum Lynæs, og fortsætter:

»Der er også lagt vægt på beløbsstørrelsen i frivillige aftaler både i Nordsjælland og andre steder i landet. Men aftalerne kan være indgået af vidt forskellige årsager som naturpleje, hold af heste eller andet. Man gør derfor regning uden vært ved at henvise til andres frivillige aftaler uden at sikre, at situationerne fagligt og juridisk er sammenlignelige med landbrugsjord i omdrift. Hver ejendom skal vurderes konkret for at sikre fuld erstatning i forhold til det faktiske alternativ til anvendelse af jorden med et sprøjteforbud«.

L&F går videre med sagen

På den baggrund er der ingen tvivl om, at Landbrug & Fødevarer går videre med sagen.

»Vi vil slet ikke tøve med at tage sagen videre. Næste stop er derfor overtaksationskommissionen, og det samme vil være tilfældet, hvis de øvrige kendelser ligger på samme niveau«, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Lars Jonsson, formand for Nordsjællands Landboforening, er rystet over afgørelsen og taksationskommissionens vurdering.

»Jeg føler mig krænket på min retssikkerhed, når jeg læser kendelsen. Den er helt skæv, læner sig kun op ad kommunens vurderinger, og tager slet ikke fat i de centrale argumenter om jorden og mulighederne for at bruge den med et sprøjteforbud. Ja, jeg er faktisk rystet over, at en taksationskommission vurderer så meget forkert efter en hel dag på besigtigelse af hver enkelt ejendom«, siger Lars Jonsson.

Han hæfter sig særligt ved, at kendelsen tager udgangspunkt i niveauet ved frivillige aftaler.

»Det har jo ingenting med frivillighed at gøre. Det er tvang. Det er meget bekymrende, og jeg frygter da for udviklingen i resten af landet, når jeg læser den her kendelse«, siger Lars Jonsson.

Regnestykket bag kendelsen

  • I en af sagerne indfører Egedal Kommune pesticidforbud på 16,8 ha hos en lodsejer.
  • L&F krævede en erstatning for de berørte ha på 2.117.000 kr. I alt cirka 130.000 kr. pr. ha. Derudover mente L&F, at erstatningen bl.a. også skulle indeholde 300.000 kr. for ekstra ejendomsforringelse. I alt lød påstanden på 2.517.000 kr.
  • Kendelsen fra taksationskommissionen blev en samlet erstatning på 936.000 kr. Erstatningen for de 16,8 ha udgør cirka 51.000 kr. pr ha.

Faktaboks

Sager om sprøjteforbud:

  • Van(d)vittigt: L&F har de seneste år været vidne til fire kommuner, som på baggrund af det, L&F mener er van(d)vittige vurderinger i grundvandsbeskyttelsen påtvinger landmænd restriktioner og unødvendige sprøjteforbud.
  • Jura: L&F kæmper for medlemmerne i retssystemet i alle fire kommuner.
  • Anke: I en af sagerne er der afsagt kendelse i taksationskommissionen. Kendelsen giver en urimelig lav erstatning. L&F går videre med sagen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle