L&F går ind i sagen om Tinglev Mose

Af Martin Merrild, formand, Landbrug & Fødevarer

Aabenraa Kommune har valgt at gå rettens vej i en sag om erstatning til to sønderjyske landmænd.

De to landmænd har lagt jord til et naturgenopretningsprojekt, hvor vandstanden blev hævet i og ved Tinglev Mose.

Men lodsejerne oplevede, at deres arealer blev væsentligt mere påvirket af den hævede vandstand, end man havde stillet dem i udsigt. De har ikke kunne dyrke jorden, fordi den er så vandlidende, at den ikke kan bære maskinerne, og afgrøderne drukner.

Problemet er, at kommunen kun har ville give erstatning for en del af arealet og ikke hele det berørte areal.

Sagen har været i gang i årevis, og er senest blevet behandlet i Overtaksationskommissionen. Kommunen har imidlertid valgt at indbringe Overtaksationskommissionens kendelse for retten i Sønderborg for at få erstatningen sat ned. Det, at kommunen ikke respekterer kommissionens beslutning, men i stedet går efter en enkelt landmand, det er simpelthen urimelig opførsel af det offentlige.

Det er et ret usædvanligt træk af en kommune, og det både forlænger og fordyrer processen for alle. Selvfølgelig skal der betales erstatning til landmænd, når et naturprojekt viser sig at have større konsekvenser end først beregnet. En konsekvens af kommunens tilgang kan jo være, at landmænd fremover vil blive mindre villige til frivilligt at lægge jord til sådanne naturprojekter. Det vil være et tab for alle.

Da sagen er meget principiel, har Landbrug & Fødevarer valgt at gå ind i sagen - og vil nu føre sagen på vegne af de berørte medlemmer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle