L&F: Lovgiverne skal bevise, hvad vandplaner koster

Myndighederne har bevisbyrden, hvis de er uenige med landmænd om, hvilke økonomiske konsekvenser vand- og naturplaner får for den enkelte landmand.

Det skal være slut med løse vurderinger og skøn af, hvad vand- og naturplanerne koster landbruget. Landbrug & Fødevarer vil holde lovgiverne fast på, at det er lovgivernes pligt at regne på, hvad tingene koster, og at gøre det så præcist, at det kan holde i en retssal. Det er lovgiverne, der har bevisbyrden. Det var konklusionen, efter at nogle foreninger inden for organisationen holdt møde i sidste uge om, hvilken vej man skal følge det juridiske spor på det område.

Ifølge Niels Rasmussen, medlem af Landbrug & Fødevarers bestyrelse og formand for landboforeningen Centrovice, er man enige om at holde lovgiverne fast på loven om, at der skal være proportionalitet i lovgivningen.

»Der skal være et fornuftigt forhold mellem de omkostninger, der er for eksempel ved at ændre vedligeholdelsen af vandløbene, og det miljø man får ud af det. Hvis ikke man præcis kan sige, der er proportionalitet, er vi klar til at føre retssag mod den danske stat. Det er lovgiverne, der sidder med bevisbyrden,« siger han.

Brug for cases

Landbrug & Fødevarer vil, når de respektive lovgivninger er vedtaget, tage fat i en række case-ejendomme og regne på, hvad konsekvenser af vandplaner er for disse, for at se om omkostningerne står mål med miljøeffekten. Ifølge Niels Rasmussen rasler de med sablen nu for at få lovgiverne til at tage sig voldsomt sammen.

»Indtil nu er konsekvenserne håbløst dårligt konsekvensberegnet og baseret på løse skøn. Hvis jeg var lovgiver, ville jeg tage ad notam, at det ender i en retssag, hvis de ikke løfter deres opgave godt nok og baserer det på faktuel viden,« siger han.

Niels Rasmussen glæder sig over, at der er enighed om fremgangsmåden i bestyrelsen.

»Det giver en væsentlig tryghed, at lovgiverne har lovet økonomisk kompensation, og at det også skal kunne holde til en juridisk vurdering, hvor stor erstatningen til den enkelte landmand skal være,« siger han.

Formand for Østlige Øers Landboforeninger, Poul Fritzner, der tidligere har peget på, at de om nødvendigt er klar til selv at føre retssag, glæder sig også over udviklingen.

»Vi synes helst det skal ske i Landbrug & Fødevarer og er glade over, at man satser noget af arvesølvet på det juridiske i Grøn Vækst,« siger han.

thalbitzer@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle