L&F: Målrettet gødning skal give alle gevinst

Landbrug & Fødevarer arbejder for mere N til alle.

Kvælstofregulering er et hot emne lige nu, og L&F arbejder ifølge direktør Flemming Nør-Pedersen for, at nye regler skal komme alle til gode

Men hvordan kan L&F så tillade sig at acceptere, at nogle jorde er sårbare?

»Det gør vi heller ikke. L&F har gentagne gange påpeget, at det er usaglige udtryk. Det er jo ikke jordene, men de nærliggende vandmiljøer, der kan være sårbare.«

Kan det komme på tale, at L&F siger ja til mindre N hos nogle landmænd mod at få mere N hos andre?

»Vi arbejder for, at alle landmænd i fremtiden kan gøde efter planternes behov, og at målrettet regulering ikke stiller nogen ringere end i dag. Ideen er at fjerne de generelle begrænsninger og kun begrænse udledning af næringsstoffer de forhåbentlig få steder, hvor kvælstof fra landbruget er et dokumenteret problem for vandmiljøet. Der skal man så have en stor palet af godkendte virkemidler såsom stenrev, minivådområder, muslingeproduktion, frivillige efterafgrøder og randzoner, så man stadig kan gøde optimalt. Det kræver, at man målretter tilskudsordninger til de landmænd, der skal gøre en indsats. Vores holdning er, at ingen landmand må lide tab som følge af målrettet regulering.«

Har dansk landbrug råd til at stå stejlt på, at ingen må få det værre, hvis det koster det samlede landbrug milliarder?

»Du stiller det forkert op. Vi mener, at landbrugets samlede milliardtab ved generel regulering skal fjernes, og det skal ske på en måde, hvor ingen får det værre. Det kan sagtens lade sig gøre, hvis den politiske vilje er der.«

Kunne man ikke få mere ud af, at landbruget stod sammen og boykottede de skrappe regler om kvælstof?

»Nej, de fleste politikere vil ikke lytte til folk, der ikke overholder demokratiets spilleregler. Man kan sammenligne med, da skolereformen blev til.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle