LMO sætter Kul på Kernen

Med overskriften »Kul på Kernen« indbyder LMO til forsøgsfremvisning 20. maj, hvor man blandt andet kan høre om bejdsning, mikronæringsstoffer og samblanding af udsæd og gødning.

»Efter nogle år med svære forhold under etableringen har vi i LMO lavet domonstrationsforsøg med bejdsning og coatning af vinterhvede og vårbyg, for at se om det har en positiv effekt på afgrøderne. Derudover har vi lavet demonstrationsforsøg, hvor landmænd ved selvsyn kan se, hvordan gødskning med mikronæringsstoffer og startgødning påvirker planternes vækst,« siger Vibeke Fabricius, planteavlskonsulent, LMO.

Demonstrationsforsøgene er en gentagelse af lignende forsøg sidste år, og selvom situationen i marken i år er meget anderledes end sidste år, mener planteavlskonuslenten alligevel, at der er en række spændende forhold, man tydeligt kan iagttage ved sammenligningen af de mange forskellige parceller.

God effekt af startgødning

»I år ser vi ikke så stor forskel ved sammenligningen af de bejdsede og ubejdsede parceller i vinterhveden. Det er dog ikke så overraskende, da vi har været klar over, at en bejdsning af hvedeudsæden særligt er interessant i år, hvor hveden bliver sået i et ubekvemt såbed, og har vanskelige forhold i efteråret,« siger Vibeke Fabricius.

Til gengæld synes hun, at forsøgene med gødskning af vårbyg er spændende. I forsøgene er der lavet forskellige kombinationer med iblanding af urea, svovlsur ammoniak og almindelig NPK-gødning i udsæden, ligesom der er forsøg med coatning af udsæden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle