Lolland afprøver vinterraps i roesædskifte

To lollandske landmænd har anlagt demonstrationsmark for at gøre opmærksom på vinterrapsens muligheder.

»Vinterraps har vist sig at være en god afgrøde i mit sædskifte med fabriksroer,« siger gårdejer Claus Christiansen, Rødby. Han er svineproducent og har indtil 2008 dyrket 500 hektar med det for egnen klassiske sædskifte med roer, korn og markfrø.

Da He-Va introducerede grubbesåmaskinen, besluttede Claus Christiansen at anskaffe denne maskine for at gå i gang med at dyrke vinterraps.

»Vinterraps lykkes fint, så jeg er glad for, at denne afgrøde kom ind i sædskiftet,« siger Claus Christiansen.

Sorter og teknik

Gårdejer Ole Seidenfaden, Hunse ved Maribo, gik også med på idéen om at indføre vinterraps i markplanen. I år har de to landmænd taget initiativ til at etablere en to hektar stor demonstrationsmark med vinterraps hos Ole Seidenfaden.

»Nogle mener, det er uheldigt at kombinere vinterraps og fabriksroer i samme sædskiftet. Men jeg er overbevist om, at det kan lade sig gøre. Vi har jo fået nye teknikker og metoder, herunder pløjefri etablering af raps,« siger Claus Christiansen.

Han mener også, at de roedyrkende landmænd bør producere noget mere raps til oliemøllen Rapssol, der allerede er etableret i landsdelen.

Planteavlskonsulenter fra DL Syd (Dansk Landbrug Sydhavsøerne) har anlagt demonstrationsmarken, så de nye rapssorter, CWH 186 og CWH 140 samt forskellige såteknikker til ikke-pløjet jord kan afprøves på storparceller.

Slut med pløjning

I løbet af vækstsæsonen skal konsulenterne overvåge demonstrationsmarken, arrangere fremvisninger ved markvandinger og registrere udbytter ved 2011-høsten.

Demonstrationsmarken er ikke pløjet, idet samtlige typer af såmaskiner har tilsået storparcellerne på en stubmark, der er harvet øverligt.

Også planteavlschef Claus Nørgaard, DL Syd, er fortaler for at indføre vinterraps i landsdelens klassiske sædskifte. Vinterraps kan for eksempel efterfølge den vårbygafgrøde, der traditionelt sås efter fabriksroer.

»Det er i så fald vigtigt, at vinterrapsen ikke efterlader for meget spiredygtigt spildfrø. Derfor vil jeg foreslå, at der ikke pløjes mellem vinterrapsen og den efterfølgende hvedeafgrøde. Det gælder om at sikre maksimalt frøhenfald, hvilket kan ske, når jorden ikke pløjes, før der efterfølgende sås vinterhvede,« siger Claus Nørgaard.

»I et sædskifte med både roer og vinterraps er det også vigtigt at være ekstra opmærksom på nematodetallet, da nematoder opformeres af vinterraps,« tilføjer han.

Gødnings-placering

»Vinterrapsen, der blev sået 6. september på demonstrationsmarken, er fremspiret og etableret tilfredsstillende.

Hele marken har fået kyllingegødning, så derfor er det svært på nuværende tidspunkt at konstatere nogen effekt på de parceller, hvor der blev dybdeplaceret gødning samtidig med grubbesåningen,« siger Claus Christiansen.

Han har på sin egen bedrift sået vinterraps med den helt nye Horsch Focus 6 TD, der er en videreudviklet grubbesåmaskine, som kan placere gødning i to niveauer samtidig med såning af vinterraps. Focus 6 TD er en nulserie-maskine, der i år er afprøvet på flere lokaliteter her i landet.

»Gødningsplacering i dybden med Focus 6 TD har uden tvivl givet en god effekt i form af hurtig etablering af vinterrapsen,« siger Claus Christiansen.

Foruden Focus 6 TD, der kan omstilles til såning af kornafgrøder, har også andre såmaskine-typer deltaget ved såning af demonstrationsmarken: He-Va grubbersåmaskine, en kompakt tallerkenharve med luftsåmaskine til udstrøning af rapsfrø før pakkervalsen og en dybdekultivator med samme såsystem.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle