Lov om hold af malkekvæg giver slagtekalve nye rammer

Blandt andet krav til arealstørrelse, gulvudformning, holdstørrelse og sygebokse.

Produktionen af slagtekalve bliver også på en række punkter omfattet af forslaget til "Lov om hold af malkekvæg", hvis det ender med at blive til en lov.

Det gælder blandt andet arealkrav, gulvudformning og holdstørrelser, men der bliver ifølge forslaget overgangsperioder på henholdsvis to år og 10 år til at opfylde kravene.

Det fremgik af et indlæg på Dansk Kvæg Kongres fra bygningskonsulent Inger Dalgaard, Dansk Kvæg, der satte fokus på slutstalde til kalve med hensyn til indretning, management og økonomi.

Arealkravet til indretning af stalde til slagtekalve vil ifølge forslaget følge Danske Anbefalinger, og der bliver 10 år til at få det på plads.

"Fuldspaltegulve bliver forbudt i løbet af to år, med mindre kalvene kommer på græs," fortsatte Inger Dalgaard.

To år bliver der også til at opfylde et krav om hudpleje for kalvene - det vil sige opsætning af kobørster, og det er også i løbet af to år, at kalvenes suttebehov skal opfyldes. Det skal gøres med en sut pr. kalv, med mindre der er sutteautomater.

Sygebokse

Kalvene skal have frisk foder hver dag, men her er der en overgangsperiode på 10 år. Det er der også, når det handler om plads til at isolere syge kalve, det vil sige sygebokse.

Sygeboksene er dog allerede nu med i anbefalingerne for indretning af slutstalde til kalve. Inger Dalgaard anbefaler mindst to pladser pr. 100 kalve og mindst to bokse pr. stald. Belægningen skal være lav med maksimalt fire kalve pr. hold, og bunden skal være skridsikker med et blødt leje. Et fanggitter giver mulighed for at undersøge eller behandle kalvene.

Forslaget vil videre medføre, at der skal indrettes et modtageafsnit til sikring af raske kalve ved indsættelse, så de ikke straks blandes med kalvene i stalden. Men overgangsperioden for at få det på plads er 10 år.

10 år er der ligeledes at løbe på med hensyn til kravet om holdstørrelse. Op til otte uger gamle må der højst være 12 kalve pr. hold.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle