Lundbæk indstilles til at udbyde helt ny uddannelse

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sætter nu gang i et storstilet projekt til 130,1 mio. kroner, der skal gavne sjælden og truet natur. Formålet er at gøre det mere attraktivt for landmænd at arbejde med naturforvaltning.

Tidligt i processen omkring Naturstyrelsens nye Life projekt blev Nordjyllands Landbrugsskole kontaktet med henblik på skolens opbakning til arbejdet med at forbedre de unge landmænds kompetencer inden for naturforvaltning.

»Det, der gør dette projekt rigtig interessant, er, at vi skal tænke drift og indtjening sammen med naturforvaltning, og derfor bakker vi stærkt op om det«, var svaret fra forstander Erik Poulstrup.

Men dette begyndende samarbejde gav grobund til en anden tanke: Mangler vi i landbrugsuddannelsen et specialespor, der hedder naturforvaltning? Dette overvejede man på skolen, og da undervisningsministeren gav mulighed for at søge om forsøgsordninger til eksisterende erhvervsuddannelser, var vejen klar. Gitte Larsen, som er forløbsansvarlig for hovedforløbet på skolen, udviklede et sæt nye målepinde for en uddannelse, som bygger på elementerne: Dyrehold, arealforvaltning og naturpleje. Et sæt målepinde, som Naturstyrelsen har været med til at vurdere. Og netop i disse dage er det blevet meldt ud, at Undervisningsministeriet har givet en positiv indstilling til, at den nye uddannelse bliver en realitet.

Uddannelsen bliver en klassisk erhvervsuddannelse med grundforløb og hovedforløb og vekselviskning mellem skoleperioder og praktik. Alle, der er interesseret i at tage uddannelsen, skal kontakte skolen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle