Målet er 1.000 gram tilvækst og et foderforbrug på 2,5 FE

Hans Kjær producerer 5.000 slagtesvin på hjemmeblandet vådfoder. Mange små tiltag skal få ham det sidste stykke vej ned mod et foderforbrug på kun 2,50 FE pr. kg tilvækst på årsbasis.

Hans Kjær ved godt, at der ikke direkte er penge i tilvækst, men han ser en høj tilvækst som en vej til at opnå et lavt foderforbrug.

"Grise der vokser godt er ikke syge," siger han og lægger en opgørelse med blot 1,4 procent døde og kasserede grise frem foran sig.

Dyrlæge Michael Agerley, Svinevet i Haderslev, bekræfter, at besætningen ligger i den lave ende med medicinforbruget, og at det snarere er management end sygdomsbehandling, der er på dagsordenen ved de månedlige besøg.

For tre år siden opstillede dyrlæge og gårdejer i fællesskab en plan med fire punkter, der skulle øge både effektivitet og indtjening:

Finere formaling af kornet

Fire daglige fodringer i stedet for tre

Tilsætte enzymet xylanase

Stejlere foderkurve

"Vi flyttede både tilvækst og foderforbrug på bare ét hold grise med disse fire tiltag," fortæller Michael Agerley.

Foderforbruget holder Hans Kjær blandt andet nede ved at formale kornet på et 2,5 mm sold, så 60 procent ligger under en millimeter i formaling. Samtidig presser han grisene til en relativ høj foderoptagelse lige fra indsættelse.

"Selvom gennemsnitsvægten kun er på 27 kg ved indsættelse, så starter de på 1,8 FE pr. dag, og efter fire uger er de oppe på 2,75 FE, som er loftet," fortæller Hans Kjær på vej rundt i besætningen.

So og galte for sig

For tiden forsøger Hans Kjær på dyrlægens opfordring med kønsvis opfodring, men han er ikke overbevist om, at han vil fortsætte.

"Sogrisene får lov at gå op til 2,85 FE dagligt, men jeg synes, det giver lidt mere uro i stalden," mener gårdejeren. Dyrlægen argumenterer med, at det er et nødvendigt skridt for at nå det sidste stykke vej ned mod et foderforbrug på blot 2,5 FE pr. kg tilvækst.

"Jeg mener også, det reducerer risikoen for halebid, hvis du kønssorterer," tilføjer dyrlægen.

Halebid har der været enkelte tilfælde af, men normalt kan Hans Kjær klare det ved at flytte nogle grise til sygestier, ved at give ekstra halm eller ved at hæve foderstyrken en anelse.

"Jeg er glad for de halmhække, jeg fik monteret i den nye stald. Jeg fylder op med halm to gange dagligt," fortæller Hans Kjær. Han eksperimenterer stadig med, hvor stor åbning der skal være i bunden af halmhækken, for at grisene ikke trækker halmen ud for hurtigt.

"Jeg kommer rundt i besætningen to gange dagligt, og det er en rigtig god ting," mener den sønderjyske slagtesvineproducent.

Vådfoder

På Kjærgård er der vådfodring i både den gamle og den nye stald. Røret er skudt under vejen mellem de to stalde. Vådfodertanken rengøres hver uge, og der er både en stor og en lille silo til tilskudsfoder.

"Der er plads til et helt træk i den store silo. Hvis der er en rest tilbage, kører jeg det over i den lille silo og bruger det, før jeg starter på det nye fra den store silo," fortæller Hans Kjær.

Der er lavet en inspektionsluge i den store silo, så man kan kontrollere, at der ikke sidder foderrester i siloen.

"Hvor tit kontrollerer du, at der ikke sidder foderrester i den?" vil Michael Agerley vide. Hans Kjær må indrømme, at han endnu ikke har brugt inspektionslugen, men at han da vil overveje at gøre det i fremtiden.

Lawsonia er den sygdom, Hans Kjær behandler mest for, skønt hverken han eller dyrlægen betragter Lawsonia som et besætningsproblem.

Dyrlægen finder et par svin som skal behandles for dårligt ben og en enkelt mod diarré.

"Alt i alt er det i småtingsafdelingen," erkender dyrlæge Michael Agerley, der roser Hans Kjær for at være god til at observere sine dyr og få dem flyttet og behandlet i tide.

"Men det er også nødvendigt, når målet er 2,50 i foderforbrug," tilføjer dyrlægen.

mot@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle