Målet er lavere foderforbrug og bedre klassificering

Simpelt og anvendeligt i praksis. Det har været målet for et nyt projekt, der, ligesom +25 kroner, sigter mod at øge indtjeningen i smågrise- og slagtesvineproduktionen.

»Det var godt nok mange penge.«

Såden lød det fra en vestjysk svineproducent til Henrik Bech Pedersen fra Svinerådgivning Vest, da han havde lavet et overslag over, hvad svineproducenten kunne forvente af merindtægt ved at øge effektiviteten på en række områder i sin produktion.

»Jeg tror det er vigtigt, at vi som rådgivere hele tiden fortæller, hvor megen økonomi der er i at forbedre sin effektivitet i staldene,« siger Henrik Bech Pedersen.

Og at der er mange penge at hente ved en forbedret effektivitet, viser et nyt tiltag, Vækstmanagement, som de lokale rådgivere sammen med Videncenter for Svineproduktion er ved at lægge sidste hånd på netop nu, og som er klar til lancering efter nytår.

Vækstmanagement retter sig mod både smågrise og slagtesvin. Kort fortalt er Vækstmanagement al den faglige viden, der findes omkring optimal smågrise- og slagtesvineproduktion kogt ned til en række manualer og praktiske instrukser.

»Selvom navnet Vækstmanagement kunne få folk til at tro, at det drejer sig om højest mulig daglig tilvækst, så ser vi kun tilvækst som et middel til at få et lavt foderforbrug og en lav dødelighed,« fortæller Gitte Hansen, Gefion.

Målet med Vækstmanagement er at forbedre økonomien i såvel smågrise- som i slagtesvineproduktionen, og her er det primært faktorer som foderforbrug, dødelighed og klassificering, der spiller ind.

Systematik

En af de væsentligste pointer i Vækstmanagement er systematik. Alt arbejde i stalden skal udføres systematisk, og her kan man finde hjælp i de mange tjeklister, som er indbygget i Vækstmanagement.

»Der er mange konkrete råd og tjeklister på, hvordan man kan køre sin produktion for at opnå et godt økonomisk resultat,« fortæller Birgitte Rolskov Mikkelsen, LandboSyd. Og Henrik Bech Pedersen tilføjer, at det er tvingende nødvendigt, at danske slagtesvineproducenter bliver mere systematiske i deres arbejde.

»Kyllingeproducenterne har haft succes med at være meget systematiske. Det skal vi også lære,« siger han.

Rådgiverne ser også Vækstmanagement som et middel, danske svineproducenter kan bruge for at være et skridt foran tyske svineproducenter.

mot@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle