Måleudstyr forbedrer udbyttet i græs

Maskinstationer kan med fordel investere i udstyr til bestemmelse af udbyttet ved græs- og majshøst.

»Vi har brug for meget mere viden om udbyttet, når vi høster græs og majs,« siger Carsten Kock, planteavlskonsulent, Sønderjysk Landboforening. Han ville ønske, at langt flere brugte det udstyr, der findes på markedet, til bestemmelse af tørstoffet under høst.

"Når vi går ind i stalden til køerne, ved vi rigtig meget om hver eneste ko, hvad den giver, celletal osv. Men ude i marken ved vi intet. Der har vi bare en stor stak, der ligger på pladsen bagefter. Hvis vi er heldige, måler vi op for hvert slæt. I værste fald lægger vi første og andet slæt oven i hinanden, og så har vi bare et gennemsnit bagefter," siger han.

Udstyret, han håber, flere ville tage til sig, går i al sin enkelthed ud på, at man har en udbyttemåler i snuden på snitterne, som måler mængden i ton der kommer ind. Samtidig har man en tørstofmåler ved afgangstuden, der måler vandindholdet. Lægger de to tal sammen, har man, hvor mange ton tørstof man høster.

"Det her kan være med til at bringe os et skridt videre og give os viden på markniveau om, hvad vi henter hjem. Det kan være rigtig nyttigt i forhold til at skabe refleksion om udbyttet i marken. Det kan bidrage til mere forklaring på, hvorfor vi har høje og lave udbytter," siger Carsten Kock.

 

Optimerer udbyttet

Udstyret er umiddelbart for dyrt til, at almindelige landmænd kan forrente investeringen, men maskinstationer kan med fordel erhverve sig måleudstyret, da det vil være en stor hjælp for dem selv og kunderne.

"På den lange bane vil den her viden optimere udbyttet i marken. Det handler om at få automatiseret opsamlingen af udbytterne. På den baggrund kan man forbedre timingen ude i marken i forhold til, hvornår det skal rives sammen og over årene få en vurdering af, hvad markerne kan," siger Carsten Kock.

 

Glæde på maskinstationen

En af de maskinstationer, der allerede benytter måleudstyret, er Bredebro Maskinstation. Her er de glade for den ekstraviden, udstyret giver.

"Fordelen for os er, at vi kan høste rettidigt. For vores kunder giver det den fordel, at de kan se, hvilken kvalitet foderet har og kan derfor optimere høsttidspunktet. De er glade for det ekstra tilbud, og det kommer faktisk lidt bag på os, at der er så stort efterspørgsel på det hos kunderne," siger Otto Bossen, indehaver af Bredebro Maskinstation.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle