Mørklægning af udenlandsk jordkøb

Er landmænd ligeglade med, hvem der ejer jorden? Det er de ikke i lande som Rumænien, hvor bl.a. danske landbrugsindustrier har købt/lejet landbrugsjord. I Danmark er mindre landmænd, i skikkelse af Frie Bønder Levende Land (FBLL) og Familielandbruget, heller ikke ligeglade. De store landmænd, og med dem Landbrug & Fødevarer (L&F) og miljø- og fødevareministeren, vil derimod mørklægge udenlandsk køb af landbrugsjord i Danmark.

FBLL har i over syv år gentagne gange argumenteret for, at jorden skal forblive på danske hænder, og at salg af jord til udlændinge, især udenlandske aktieselskaber, i det mindste skal registreres. FBLL støtter derfor helhjertet Familielandbrugets formands ønske om registrering.

Det var også et løfte fra daværende minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Henrik Høegh.

I en replik til FBLL i 2010 sagde han nemlig, at »jeg kan ikke love, at udenlandske fonde ikke vil købe jord op i Danmark. Men det er prisen for at få tilført nyt kapital til landbruget. Men vi kan jo holde øje med ejendomsforholdene i landbruget via Tinglysningsregisteret. Vi kan ikke tage jorden tilbage, når den først er solgt. Men vi kan bremse udviklingen igen, hvis den løber helt af sporet«.

Staten har imidlertid netop ikke holdt øje med udviklingen, og ingen ved, om den nu er løbet af sporet. Landbrugs- og fiskeristyrelsen kender nemlig ikke omfanget af udenlandske selskabers opkøb af dansk landbrugsjord. Det nye og rystende er dog, at både en ny Venstre-minister for landbruget og L&F, med undtagelse af Familielandbruget, slet ikke ønsker denne udvikling belyst.

En sådan mørklægning er, for nu at sige det pænt, ikke forenelig med grundlaget for et demokratisk Danmark. Den er derimod forenelig med en ulyst til at indrømme, at rent private interesser, især i form af transnationale virksomheder, er vigtigere for ledelsen af L&F og Venstre end det, vi har til fælles som danskere, nemlig de 4,3 mio hektar, vi kalder Danmark.

Vi har gjort den jord, vi står på, dyrker og lever af, til en international handelsvare. Det bør landmænd søge omgjort, også af hensyn til erhvervets anseelse i den øvrige befolkning.

Ole Færgeman, Ole Davidsen og Tonny Hansen. Bestyrelsesmedlemmer, Frie Bønder Levende Land

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle