Malkekvægsbedrift i Vestjylland til salg

@\:ch value\=\"226 128 147\"/= @Normal =[S"","Normal ","Normal "] @brød=[S"","brød"] @brød u indryk=[S"","brød"]

Hesselbjerg er beliggende mellem Tim Ulfborg Ørnhøj i et område med god plads mellem husdyrproducenterne. Her er en malkekvægsbedrift til salg med et jordtilliggende på 78,8 hektar plus forpagtninger. Boligen er et fritliggende rødstens-stuehus fra 1980 på 220 m2 med god plads og netop isat nye vinduer.

Driftsanlægget består af løsdriftsstald fra 1999 med 229 sengebåse. Bredt foderbord gennem midten af stalden. I malkestaldsiden er der spalter og måtter i sengene. Modsat side er med fast gulv, delta-skraber og åben sidevæg med masser af ventilation. 2 x 10 sildebens-malkestald De Laval med hæve-sænke-gulv. Separat stald til kælvninger og mindre kvier med dybstrøelse. Der er et fritliggende maskinhus, og desuden er der ca. 400 meter fra ejendommen til et silohus med køresiloer, der anvendes til halm med videre.

Besætningen på 135 køer og 148 kvier medfølger, mælkekvote på ca. 1.045 ton med 4,18 pct. fedt, maskiner, beholdninger med videre.

Miljømæssigt er ejendommen pt. i en godkendelsesfase til 279,9 DE.

Gylletanke på i alt 3.800 m3.

Af jordarealet på 78,8 hektar indgår de 73 hektar som dyrkbar agerjord. Sandmuldet jord med vanding.

Ejendommen sælges i fuld drift.

l 78,8 hektar jord plus forpagtninger

l Besætning på 135 køer og 148 kvier

l Mælkekvote på 1.045 ton

l Løsdriftsstald fra 1999

l Kontantpris: 21.9 mio. kr.

Se yderligere oplysninger på

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle